שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ

ירושלים המזרחית

(20-1 מ-1523)
  מסמכים (1523)     תיקים (30)  
מיין על פי בסדר הצג תוצאות בדףהנדון: דרישה לתיקון נוהל: הסדרת עבודתה של הוועדה הבינמשרדית המייעצת לקביעה ומתן מעמד בישראל מטעמים הומניטרים נוהל מס' 5.2.0022
אחר  |  11.2.2018
8.2.2018
ארגוני זכויות אדם למשרד הפנים: חקיקה המאפשרת שלילת מעמד קבע בשל הפרת אמונים הינה בלתי חוקתית ומנוגדת למשפט הבינלאומי
הנדון: תזכיר חוק הכניסה לישראל (תיקון מס'...), התשע"ח-2018 – הוספת סעיף 11 א לחוק
נייר עמדה  |  7.2.2018
מצב מזעזע: אלפי פניות בתור - ומשרד הפנים בקלנדיה סגור כבר 5 שנים
עיתונות מקומית, מאיה הורודניצ'אנו  |  29.1.2018
המשרד הודיע ב-2015 כי הלשכה שנסגרה במזרח ירושלים תיפתח בקרוב, ובינתיים התושבים מחכים חודשים לתור בסניף היחיד שפתוח באזור. יותר מ-5,500 בקשות ישנות, בהן לרישום ילדים, טרם נענו. בית המשפט העליון: "תמונת מצב מדאיגה"
תזכיר חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' ...), התשע"ח-2018
הצעת חוק  |  17.1.2018
חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל, תש"ם-1980 [נוסח מלא ומעודכן נכון ליום 7.1.2018]
חוק יסוד  |  7.1.2018
1.1.2018
פעילות המוקד בשנת 2017: סיכום ונתונים
נוהל הסדרת עבודתה של הוועדה הבינמשרדית המייעצת לקביעה ומתן מעמד בישראל מטעמים הומניטריים (מיום 31.12.2017)
נוהל  |  31.12.2017
ערר 1960-17 - זאיד נ' משרד הפנים - החלטה
החלטה  |  1960-17  |  27.12.2017
עמ"נ 15002-04-17 גנימאת ואח' נ' מדינת ישראל ואח' - פסק דין
פסיקה  |  15002-04-17  |  25.12.2017
25.12.2017
בית המשפט המחוזי: על בית הדין לעררים – הדן בנושאי השבת מעמד, איחוד משפחות ורישום ילדים בישראל – לאמץ את מתכונת הדיון בחומר חסוי הנהוגה בערכאות אחרות
21.12.2017
בית המשפט העליון לשר הפנים: יש להשיב לאלתר את מעמדה של תושבת ירושלים המזרחית, שנשלל בעקבות מגוריה בחו"ל
עע"ם 5037/08 - חליל ואח' נ' שר הפנים ואח' פסק דין
פסיקה / עליון  |  5037/08  |  19.12.2017
13.12.2017
בית הדין לעררים ביטל את החלטת שר הפנים לשלול את מעמדם בישראל של ארבעה בני משפחה של מבצע פיגוע: על משרד הפנים לקבל החלטות חדשות בעניינם ולקיים הליכים מלאים בהתאם
ערר 1399/17 עויסאת ואח' נ' משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה פסק דין
פסיקה  |  1399/17  |  12.12.2017
החלטת בית הדין לעררים לבטל את שלילת מעמדם בישראל של ארבעה בני משפחה של מבצע פיגוע דריסה בינואר 2017. במסגרת דיון בעררים שהגיש המוקד להגנת הפרט קבע בית הדין כי נפל פגם במהלך השימוע שנערך לבני המשפחה וכי "בבסיס ההחלטה לביטול היתרי שהייה של העוררים עומדים טעמים אחרים ושונים מאלו אשר צוינו במכתבי המשיבה". הדיין מורה למשרד הפנים, ששלל את מעמדם, לקיים לעוררים ראיונות חדשים, ופוסק הוצאות בסך 3,500 שקל...
ערר 1398/17 - קונבר ואח' נ' שר הפנים ואח' תגובה דחופה מטעם העוררים להודעת המשיבה מהיום
תגובה  |  1398/17  |  7.12.2017
תגובת המוקד להגנת הפרט בעררים נגד החלטת משרד הפנים לשלול את מעמדם בישראל של ארבעה בני משפחה של מבצע פיגוע דריסה בינואר 2017. המוקד מגיב להודעת המדינה כי בכוונתה להחזיר את הארבעה לשלב הראיונות בפניה. הוא מדגיש כי הטיעונים שעומדים בבסיס הזימונים החדשים שונים במהותם מאלו שנגדם הוגשו העררים, וכי הם מהווים ניסיון לצאת ידי חובה תוך פגיעה בזכות העוררים להליך הוגן, ומשמעותם הודאה כי נפל פגם מהותי בהליכ...
הנדון: __קונבר ת"ז ______
תכתובת עקרונית  |  7.12.2017
זימונה של פלסטינית שהחזיקה בהיתרי שהייה זמניים ל"ראיון משלים" במשרד הפנים בעקבות ההחלטה לגרשה. האישה נשואה לאחיו למחצה של מבצע פיגוע דריסה בירושלים בינואר 2017. המוקד להגנת הפרט הגיש ערר על ההחלטה לגרשה, ובעקבות הערות בית הדין החליט משרד הפנים לזמן אותה לראיון נוסף. בזימון יש טיעונים חדשים לשלילת ההיתר, כגון הבעת תמיכה של "רבים מתושבי הכפר" [ג'בל מוכבר] – שאין דבר בינה לבינם – "במפגעים והזדהות ...
בג"ץ 4427/16 - בדראן ואח' נ' מתאם הפעולות בשטחים, משרד הביטחון ואח' עיקרי טיעון מטעם העותרים
עיקרי טיעון  |  4427/16  |  6.12.2017
עדויות: השפלות ואלימות במעצר נערים מירושלים המזרחית
עיתונות מקומית, יעל מרום  |  28.11.2017
בתום תפילת הערב באל אקצא, הראשונה לאחר שהוסרו המגנומטרים בקיץ האחרון, פרצו שוטרים למסגד בקצה המתחם תוך שימוש באלימות קשה. מעצרם של כמאה מתפללים ששהו במקום, בהם בני נוער, היה רק תחילתו של מסע השפלות והתעללות. עדויות חדשות של נערים שנעצרו באותו לילה ונמסרו לארגון "בצלם" מובאות כאן לראשונה
26.11.2017
במשך שנים בקשתו ההומניטארית של אלמן פלסטיני נותרה ללא מענה: בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט, התקבלה החלטת שר הפנים לתת לו היתר שהייה שיאפשר לו להמשיך לחיות בעיר כחוק עם ילדיו הקטינים


mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב