שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ

ירושלים המזרחית

(20-1 מ-1454)
  מסמכים (1454)     תיקים (30)  
מיין על פי בסדר הצג תוצאות בדףבג"ץ 813/14, 5135/14, 5136/14, 8225/14, 8404/14 - פלונים ואח' נ' שר הפנים ואח' פסק דין
פסיקה / עליון  |  5135/14  |  18.10.2017
ערר 1400/17 - מאשור ואח' נ' שר הפנים ואח' החלטה
החלטה  |  1400/17  |  1.10.2017
דחיית בית הדין לעררים את בקשתם של תנועת אם תרצו והורים ששכלו את בתם בפיגוע דריסה בירושלים בינואר 2017 להצטרף כבעלי דין בעררים שהגיש המוקד להגנת הפרט נגד כוונת המדינה לשלול את מעמדם בישראל של קרובי משפחת הדורס. בית הדין קובע כי אינו מוצא נגיעה ישירה של המבקשים לערר, וכי הם "לא הצביעו על נימוקים מעבר לאמור בעמדת המדינה וכן לא על תרומה בעלת משמעות בהקשר לסוגיה המתבררת". בית המשפט מוסיף כי המבקשים ...
1.10.2017
בית הדין לעררים דחה את בקשת "אם תרצו" להצטרף להליך הנוגע לשלילת מעמד מבני משפחת מפגע
28.9.2017
בעקבות עתירות המוקד להגנת הפרט: לאחר שנים רבות של חיים בישראל מכוח היתרי שהייה בלבד וללא זכויות סוציאליות, 1,573 פלסטינים המתגוררים במדינה במסגרת הליך לאיחוד משפחות קיבלו תעודות זהות ארעיות
הנדון: בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח 1998. החלטת שר הפנים לשדרוג 2,104 מוזמנים בהליכים לאיחוד משפחות בג"ץ 813/14 ואח'
תכתובת עקרונית  |  27.9.2017
תשובת משרד הפנים לבקשה לפי חוק חופש המידע שהגיש המוקד להגנת הפרט בעניין יישום החלטת שר הפנים לתת מעמד ארעי לפלסטינים החיים בישראל בהיתרי שהיה זמניים מכוח נישואים לתושבים או אזרחים. בהחלטה זו, שהתקבלה במסגרת עתירות המוקד ועורכי דין פרטיים לבג"ץ, הותנה מתן המעמד בכך שהבקשה לאיחוד משפחות הוגשה עד סוף שנת 2003 ואושרה, ובכך שאין לגבי המבקשים חומר ביטחוני או פלילי. משרד הפנים מודיע כי 1,573 איש ואישה...
בג"ץ 7803/06 - אבו ערפה ואח' נ' שר הפנים ואח' פסק דין
פסיקה / עליון  |  7803/06  |  13.9.2017
קבלת עתירה נגד שלילת מעמדם בישראל של ארבעה תושבי ירושלים המכהנים בפרלמנט הפלסטיני. בית המשפט קובע כי הצהרת אמונים למדינה אינה מעוגנת בחוק הכניסה לישראל וכי לא הייתה תנאי למתן מעמד הקבע לתושבי ירושלים המזרחית. בית המשפט מדגיש כי "הזיקה של תושבי ירושלים אל אזור מגוריהם היא חזקה ביותר, כמי שחיו בשטח זה במשך עשרות שנים", וכי "הם ברובם ילידי המקום, שמעמד תושבות קבע ניתן להם באופן קונסטרוקטיבי". השופ...
בג"ץ 5135/14 - פלוני, נופל ואח' נ' כנסת ישראל ואח' תגובת המשיבים 1-3 ו-5-6 להודעה המעדכנת מטעם העותרים
תגובה  |  5135/14  |  10.9.2017
תגובת המדינה להודעה מעדכנת שהגישו המוקד להגנת הפרט ועורכת דין פרטית בעקבות הארכת חוק האזרחות בשנה נוספת, במסגרת עתירות העוסקות בפלסטינים החיים בישראל במשך שנים מכוח היתרי שהייה מתחדשים, ללא מעמד תושב, בעודם מצויים בהליך איחוד משפחות עם תושבי קבע. המדינה טוענת כי העתירות שהוגשו מיצו את עצמן ודינן להימחק.
ערר 1400/17 - מאשור ואח' נ' שר הפנים ואח' תגובה מטעם העוררים לבקשה להצטרף כבעלי דין
תשובה לבקשה  |  1400/17  |  31.8.2017  |  המוקד
תגובת המוקד להגנת הפרט לבקשתם של תנועת אם תרצו והורים ששכלו בת בפיגוע דריסה בירושלים בינואר 2017 להצטרף כבעלי דין בעררים שהגיש המוקד נגד כוונת המדינה לשלול את מעמדם בישראל של קרובי משפחת הדורס. המוקד מתנגד לבקשת הצירוף כיוון שההליך לא עוסק במפגע אלא בבני משפחתו, שאינם נאשמים בדבר. בפרט, המוקד טוען כי אין קשר בין מטרותיה של אם תרצו לבין הסוגיה הנדונה. המוקד מוסיף שלא ברור אילו מזכויות ההורים השכ...
31.8.2017
המוקד להגנת הפרט לבית הדין לעררים: יש לדחות על הסף את בקשת "אם תרצו" להצטרף להליך הנוגע לשלילת מעמד מבני משפחת מפגע
ערר 1400/17 - מאשור ואח' נ' שר הפנים ואח' בקשה להצטרף להליך כבעל דין
בקשה  |  1400/17  |  30.8.2017
בקשה של תנועת אם תרצו והורים ששכלו את בתם בפיגוע דריסה בירושלים בינואר 2017 להצטרף כבעלי דין בעררים שהגיש המוקד להגנת הפרט נגד כוונת המדינה לשלול את מעמדם בישראל של קרובי משפחת הדורס. המבקשים טוענים כי צירופם "עשוי אף לסייע לסעדים המבוקשים על ידי המדינה".
ישראל גוזלת את מעמדם של פלסטינים ירושלמים במסגרת מדיניות מפלה של שלילת תושבות
אחר  |  8.8.2017
מאתר Human Rights Watch
הנדון: בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח 1998. שלילת מעמד מתושבי קבע בירושלים בשנת 2016
תכתובת עקרונית  |  27.7.2017
מענה שהתקבל בעקבות עתירת חופש מידע שהגיש המוקד להגנת הפרט, המרחיב את הנתונים שנמסרו במסגרת מענה במייל. בין היתר מציין משרד הפנים כי בשנת 2016 שללה ישראל את מעמדם של 94 תושבים, מתוכם 41 נשים ו-11 קטינים. עוד נמסר כי באותה שנה הוגשו 48 בקשות להשבת תושבות, וכי אושרה בקשה אחת.
15.6.2017
המוקד לבג"ץ: חוק האזרחות והכניסה לישראל הוארך שוב, אוטומטית, ללא שינויים או מאמץ לצמצם את מידת הפגיעה באוכלוסייה הפלסטינית; יש צורך בדיון בהשלכות הרוחב של החוק
15.6.2017
המוקד לבית הדין: פרשנות המוסד לביטוח לאומי לחוק הבטחת הכנסה אינה מתיישבת עם מטרת החוק ופוגעת בקטינים פלסטינים באופן בלתי מידתי
בג"ץ 5135/14 - פלוני, נופל ואח' נ' כנסת ישראל ואח' בקשה מוסכמת להגשת הודעת עדכון מטעם העותרים
בקשה  |  5135/14  |  14.6.2017
בקשת המוקד להגנת הפרט ועורכת דין פרטית, בעקבות הארכת חוק האזרחות בשנה נוספת, להודעה מעודכנת במסגרת עתירות העוסקות בפלסטינים החיים בישראל במשך שנים מכוח היתרי שהייה מתחדשים, ללא מעמד תושב, ונתונים בהליך איחוד משפחות עם תושבי קבע. המוקד קובל הארכת החוק פעם נוספת באותה מתכונת פוגענית ומנוגדת להערות בית המשפט בעבר על כך הצורך לבחון, בחלוף הזמן, שינוי יסודי בחוק ואת צמצום פגיעתו באנשים, בעיקר כשאין ...
13.6.2017
האמנם "הוראת שעה"? הכנסת אישרה להאריך את תוקפו של חוק האזרחות והכניסה לישראל זו השנה הארבע-עשרה
צו האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (הארכת תוקף החוק), התשע"ז-2017 – פרוטוקול מליאת הכנסת מיום 12.6.2017
פרוטוקול  |  12.6.2017
החלטת הכנסת להאריך את תוקפו של חוק האזרחות והכניסה לישראל זו השנה ה-14. החוק הוארך עד ליום 30.6.2018 ברוב של 57 תומכים מול 16 מתנגדים.
8.6.2017
יצא המרצע מן השק: בשם "ההרתעה" שוללת המדינה את מעמדם של אנשים על לא עוול בכפם, בשל קירבת משפחה למבצע פיגוע, לא בשם הנקמה חלילה
7.6.2017
המוקד לכנסת: אין להאריך את תוקפו של חוק האזרחות והכניסה לישראל
בג"ץ 3390/16 - עדאלה, המוקד להגנת הפרט ואח' נ' הכנסת כתב תשובה מטעם המשיבה 2-3
תכתובת עקרונית  |  3390/16  |  6.6.2017
תגובת הכנסת לעתירת מרכז עדאלה ושלושה ארגוני זכויות אדם נוספים, בהם המוקד להגנת הפרט, להורות לבטל את סעיף 3 לחוק העונשין (תיקון מספר 120 והוראת שעה) התשע"ו-2015, השולל גמלאות סוציאליות מהורים לקטין שהורשע בעבירת ביטחון. בתגובה נטען כי התיקון לחוק אינו פוגע פגיעה נרחבת בזכויות הקטינים, ובפרט אינו פוגע כלל בזכותם לכבוד. כן נטען כי זכותם לשוויון תכובד, שכן מוצדקת ההבחנה בין עבירות ביטחון לבין כל עב...


mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב