שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ

ירושלים המזרחית

(20-1 מ-1433)
  מסמכים (1433)     תיקים (30)  
מיין על פי בסדר הצג תוצאות בדף15.6.2017
המוקד לבג"ץ: חוק האזרחות והכניסה לישראל הוארך שוב, אוטומטית, ללא שינויים או מאמץ לצמצם את מידת הפגיעה באוכלוסייה הפלסטינית; יש צורך בדיון בהשלכות הרוחב של החוק
15.6.2017
המוקד לבית הדין: פרשנות המוסד לביטוח לאומי לחוק הבטחת הכנסה אינה מתיישבת עם מטרת החוק ופוגעת בקטינים פלסטינים באופן בלתי מידתי
בג"ץ 5135/14 - פלוני, נופל ואח' נ' כנסת ישראל ואח' בקשה מוסכמת להגשת הודעת עדכון מטעם העותרים
בקשה  |  5135/14  |  14.6.2017
בקשת המוקד להגנת הפרט ועורכת דין פרטית, בעקבות הארכת חוק האזרחות בשנה נוספת, להודעה מעודכנת במסגרת עתירות העוסקות בפלסטינים החיים בישראל במשך שנים מכוח היתרי שהייה מתחדשים, ללא מעמד תושב, ונתונים בהליך איחוד משפחות עם תושבי קבע. המוקד קובל הארכת החוק פעם נוספת באותה מתכונת פוגענית ומנוגדת להערות בית המשפט בעבר על כך הצורך לבחון, בחלוף הזמן, שינוי יסודי בחוק ואת צמצום פגיעתו באנשים, בעיקר כשאין ...
13.6.2017
האמנם "הוראת שעה"? הכנסת אישרה להאריך את תוקפו של חוק האזרחות והכניסה לישראל זו השנה הארבע-עשרה
צו האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (הארכת תוקף החוק), התשע"ז-2017 – פרוטוקול מליאת הכנסת מיום 12.6.2017
פרוטוקול  |  12.6.2017
החלטת הכנסת להאריך את תוקפו של חוק האזרחות והכניסה לישראל זו השנה ה-14. החוק הוארך עד ליום 30.6.2018 ברוב של 57 תומכים מול 16 מתנגדים.
8.6.2017
יצא המרצע מן השק: בשם "ההרתעה" שוללת המדינה את מעמדם של אנשים על לא עוול בכפם, בשל קירבת משפחה למבצע פיגוע, לא בשם הנקמה חלילה
7.6.2017
המוקד לכנסת: אין להאריך את תוקפו של חוק האזרחות והכניסה לישראל
בג"ץ 3390/16 - עדאלה, המוקד להגנת הפרט ואח' נ' הכנסת כתב תשובה מטעם המשיבה 2-3
תכתובת עקרונית  |  3390/16  |  6.6.2017
הנדון: חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת השעה) - הארכת תוקף קריאה לביטול החוק ולמצער להכנסת תיקונים והקלות אשר יצמצמו את הפגיעה מהחוק למינימום הנדרש
תכתובת עקרונית  |  6.6.2017
פניית המוקד להגנת הפרט ליועץ המשפטי של הכנסת בעקבות הארכת תוקפו של חוק האזרחות והכניסה לישראל שוב בשנה, זו הפעם ה-14. המוקד חוזר על עמדתו לפיה החוק אינו חוקתי ודינו להתבטל. המוקד מוסיף כי כיוון שאין בכוונת המחוקקים לבטל את החוק, יש לכל הפחות לתקנו כך שמעתה ואילך לא יחול על שתי קבוצות פגיעות באוכלוסייה: ילדים של תושבי ישראל ואזרחיה ובני זוג מבוגרים מהשטחים הנשואים לבני זוג ישראלים.
ערר 1400/17 - מאשור ואח' נ' שר הפנים ואח' כתב תשובה
תגובה  |  ערעור 1400/17  |  6.6.2017
כתב תשובה בערר המוקד להגנת הפרט נגד החלטת משרד הפנים לגרש אב ובנו החיים בישראל בהיתרי שהייה. בינואר 2017 ביצע אחיה למחצה של האם פיגוע דריסה. המדינה טוענת כי "בכפר ג'בל מכבר שוררת אווירה התומכת בפיגועי טרור, תוך קיום פולחן אישיות למפגעים... האדרת פיגועי הטרור והמפגעים, לצד הבעת תמיכה ציבורית בהם ובבני משפחתם, מעודדת טרור ומעניקה רוח גבית לצעירים נוספים לבצע פיגועי טרור. לפיכך ביטול המעמד יסייע ב...
ערר 1398/17 - קונבר ואח' נ' שר הפנים ואח' כתב תשובה
תגובה  |  ערעור 1398/17  |  5.6.2017
תשובת משרד הפנים לערר שהגיש המוקד להגנת הפרט נגד החלטת משרד הפנים לגרש פלסטינית שבנה ביצע פיגוע דריסה בירושלים בינואר 2017. משרד הפנים חוזר על טענתו כי האם נמצאת במערכת יחסים ביגמית וכי היא מסרה לרשויות מידע כוזב שעל פיו קיבלה את מעמדה בישראל. המדינה מדגישה כי "לא ייתכן, כי יוקנה למבקש מעמד עקב מסירת מידע שקרי שיש בו כדי להטעות".
הודעת הוועדה המשותפת לדיון בהארכת תוקף חוק האזרחות והכניסה לישראל בתום ישיבתה מיום 29.5.2017
פרוטוקול  |  29.5.2017
המלצת הוועדה המשותפת לוועדת חוץ וביטחון ולוועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת להאריך שוב את תוקף חוק האזרחות והכניסה לישראל בשנה. הוועדה המליצה על הארכת תוקף החוק זו הפעם ה-14, ביקשה ממשרדי הממשלה נתונים נוספים ומפורטים על הקשר בין מבקשי איחוד משפחות לבין טרור, והודיעה כי תקיים דיון מעקב בעוד מספר חודשים.
בג"ץ 3390/16 - עדאלה, המוקד להגנת הפרט ואח' נ' הכנסת כתב תשובה מטעם המשיבה 1
תגובה  |  3390/16   |  28.5.2017
תגובת הכנסת לעתירה שהגישו מרכז עדאלה ושלושה ארגוני זכויות אדם נוספים, ביניהם המוקד להגנת הפרט, להורות לבטל את סעיף 3 לחוק העונשין (תיקון מספר 120 והוראת שעה) התשע"ו-2015, השולל גמלאות סוציאליות מהורים לקטין שהורשע בעבירת ביטחון. הכנסת טוענת כי, בניגוד לטענות העותרים, החוק אינו פוגע בזכות לשוויון, שכן הוא מבוסס על שוני בין קטינים שהורשעו בעבירות ביטחון לבין קטינים שהורשעו בעבירות אחרות. בנוסף דו...
16.5.2017
בעקבות עתירת המוקד: משרד הפנים ימשיך להאריך את מעמדם בישראל של פלסטינים שההליך לאיחוד משפחות בעניינם נקטע בשל שינוי במצבם המשפחתי, עד להכרעה בוועדה ההומניטארית
11.5.2017
במסגרת פיילוט של הצבא, פלסטינים המחזיקים בהיתר כניסה לישראל מורשים להיכנס לעיר אילת, עד לאחרונה "מחוץ לתחום": שנה וחצי לאחר תחילת הפיילוט, טרם גובשו מסקנות בנושא
בג"ץ 1248/17 - דופש ואח' נ' שר הפנים ואח' תגובה מקדמית מתוקנת מטעם המשיבים
תגובה  |  1248/17  |  10.5.2017
תגובת המדינה לעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לה להאריך את תוקף היתר השהייה של פלסטיני החי בישראל כעשרים שנה ולמנוע את גירושו. המדינה מודיעה כי שר הפנים החליט, בהמלצת הוועדה ההומניטארית, לתת לאיש מעמד ארעי בישראל. בהתייחס לפן העקרוני של חוסר נכונותה של הוועדה להאריך את ההיתרים שנתנה, בטענה כי אין זה בסמכותה, החליטה המדינה להאריך את מעמדם של אותם תושבי שטחים שנישואיהם לתושבי ישראל או אזרחיה הסתיי...
הנדון: בקשה לפי חוק חופש המדיע, התשנ"ח 1998 - בעניין הפיילוט מיולי 2015 להקלות על כניסתם של פלסטינים לעיר אילת
תכתובת עקרונית  |  10.5.2017
תשובת הצבא לבקשה לפי חוק חופש המידע שהגיש המוקד להגנת הפרט בעניין הפיילוט מיולי 2015 להקלות על כניסתם של פלסטינים לעיר אילת. הצבא מעדכן כי הפיילוט הוארך עד אוגוסט 2017 וכי טרם גובשו מסקנות. בנוסף מעדכן הצבא כי מתחילת הפיילוט ביולי 2015 ועד סוף 2016 הונפקו 542 היתרי כניסה לישראל המאפשרים כניסה לאילת.
7.5.2017
המדינה מסרבת – "מטעמי ביטחון" – להתיר יציאה לחו"ל דרך נתב"ג לפלסטינים החיים בישראל במסגרת הליך לאיחוד משפחות: נתונים שמעביר הצבא למוקד מוכיחים כי מדובר בטיעון סרק
הנדון: פנייתכם על פי חוק חופש המידע תשנ"ח-1998 בעניין אישורי מעבר דרך נתב"ג שניתנו לפלסטינים תושבי רצ"ע בפילוח לפי שנה וסוגי היתרים
תכתובת עקרונית  |  4.5.2017
תשובת הצבא לבקשה לפי חוק חופש המידע שהגיש המוקד להגנת הפרט בעניין אישורי מעבר דרך נמל התעופה בן גוריון שניתנו לפלסטינים תושבי השטחים הכבושים. מהנתונים עולה כי בשנים 2009–2016 אישרה ישראל את הנסיעה דרך נתב"ג לעשרות אלפי פלסטינים מהגדה המערבית ומרצועת עזה. זאת ועוד: על פי נתוני הצבא, מספרם של הפלסטינים שיוצאים ונכנסים בשערי נתב"ג נמצא במגמת עלייה בשנתיים האחרונות, ובשנת 2016 לבדה הותר מעברם של יו...
10.4.2017
בעקבות עתירת המוקד: החזר כספי יינתן לפלסטינים, שקיבלו או יקבלו בקרוב מעמד בישראל מכוח החלטת שר הפנים, וכבר נרשמו לקופות החולים בהתאם לתקנות הבריאות החדשות


mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב