שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ

אלימות

(20-1 מ-426)
  מסמכים (426)     תיקים (25)  
מיין על פי בסדר הצג תוצאות בדףהנדון: מדיניות התקיפה בעזה במסגרת מבצע "צוק איתן"
תכתובת עקרונית  |  21.7.2014
21.7.2014
הארגונים לזכויות אדם ליועץ המשפטי לממשלה: יש להנחות את הדרג המדיני והפיקודי להימנע מתקיפות שעלולות לגרום לפגיעה בלתי מידתית באזרחים ברצועת עזה
15.7.2014
ארגונים לזכויות אדם במכתב לשר הביטחון, לפרקליט הצבאי הראשי וליועץ המשפטי לממשלה: פגיעות מכוונות באוכלוסייה האזרחית ברצועת עזה וברכושה מהוות הפרה חמורה של המשפט הבינלאומי ההומניטארי
הנדון: הקריאה לתושבים לפנות את בתיהם בצפון הרצועה מעוררת חשש לפגיעה נרחבת וקטלנית באוכלוסייה האזרחית ולפגיעות ברכושה
תכתובת עקרונית  |  14.7.2014
4.5.2014
היועץ המשפטי לממשלה בתגובה לפניית המוקד להגנת הפרט: לא אטפל בתיק החקירה בעניינו של פלסטיני שחיילים ירו בו למוות משום שדיבר בטלפון
הנדון: בג"ץ 5772/12 ____ ג'רושה נ' הפרקליט הצבאי הראשי ואח'
תכתובת עקרונית  |  1.5.2014
תשובת היועץ המשפטי לממשלה לדרישת המוקד להגנת הפרט לבחון את האפשרות להעמיד לדין את האחראים להריגתו של פלסטיני מטולכרם בשנת 2001. היועץ המשפטי מבהיר כי אין בכוונתו להיענות לבקשת המוקד ולדרוש להעביר אליו את תיק החקירה מהפרקליטות הצבאית, היות שהמשנה לפרקליט המדינה כבר מצא שהחלטת הפרקליט הצבאי הראשי שלא לפתוח את התיק לבחינה מחודשת הייתה "סבירה ונכונה".
21.4.2014
לאחר יותר מ-20 שנה: שוטר מג"ב שלקח חלק בהתעללות בפלסטיני שילם את הפיצוי שהשית עליו בית המשפט
11.11.2013
המוקד להגנת הפרט ליועץ המשפטי לממשלה: יש להגיש כתבי אישום נגד האחראים להריגתו של תושב טולכרם, שחיילים ירו בו למוות משום שדיבר בטלפון
ת"א 13237-03-10 - עבד אלהאדי ואח' נ' מדינת ישראל-משרד הבטחון פסק דין
פסיקה / שלום  |  13237/03/10  |  28.10.2013
פסק דין בתביעה אזרחית שהגיש המוקד להגנת הפרט כנגד מדינת ישראל, בשם יורשיו של קטין פלסטיני שנהרג בשנת 2003 מירי הצבא. בית המשפט מחליט לדחות את התביעה על הסף. הוא מקבל את טענת המדינה, שהקטין נהרג במהלך פעולה מלחמתית" ולכן היא מוגנת מפני תביעה אזרחית, ואף מציין שהפטור מאחריות המדינה על נזקים שנגרמו כתוצאה מפעולה מלחמתית יכול להיות מורחב בנסיבות מסוימות כך שהמדינה תהיה פטורה אפילו מהחובה לחקור את ה...
הנדון: 5772/12 - ____ ג'רושה ואח' נ' הפרקליט הצבאי הראשי ואח'
תכתובת עקרונית  |  5772/12  |  13.10.2013
פניית המוקד להגנת הפרט ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה שידרוש להעביר לידיו את תיק החקירה בעניין הריגתו של פלסטיני מטולכרם, כדי לבחון אפשרות להעמיד לדין את האחראים להרג. המוקד טוען כי ההחלטה לסגור את התיק בנימוק שהמנוח – שלא סיכן חיי אדם בשעה שנורה – הוציא עצמו מקהל ה"אזרחים המוגנים", מהווה רישיון להרוג אזרחים לאור חשדות ערטילאיים, ואין להשאירה על כנה. המוקד מדגיש כי על היועץ המשפטי לממשלה, כראש מערכת...
הנדון: פנייתך לפצ"ר בעניין אירוע מותו של ____ ג'רושה במהלך פעילות מבצעית של צה"ל בטול כרם (בעקבות פסק הדין שניתן בבג"ץ 5772/12)
תכתובת עקרונית  |  5772/12  |  3.9.2013
תשובת הפרקליטות הצבאית לדרישת המוקד להגנת הפרט להעביר את תיק החקירה בעניין הריגתו של פלסטיני מטולכרם בשנת 2001 אל היועץ המשפטי לממשלה, כדי שיבחן את העמדת החיילים האחראים להרג לדין פלילי אזרחי. התובע הצבאי הראשי עומד על כך שפסק הדין שניתן בעניינו של המנוח אינו מחייב את הפצ"ר להעביר את התיק ליועמ"ש, אלא רק לנמק את ההחלטה שלא לעשות כן. התובע הצבאי טוען כי התיק נסגר, בראש ובראשונה, בשל חוסר ראיות מ...
15.8.2013
המוקד להגנת הפרט לפרקליט הצבאי הראשי: יש להעביר את תיק החקירה בעניין הריגתו של תושב טולכרם – שחיילים ירו בו למוות בשנת 2001 משום שדיבר בטלפון – ליועץ המשפטי לממשלה, על מנת שיעמיד לדין את האחראים
הנדון: בג"ץ 5775/12 - ג'רושה ואח' נ' הפרקליט הצבאי הראשי ואח'
תכתובת עקרונית  |  5775/12  |  4.8.2013
דרישת המוקד להגנת הפרט מן הפרקליט הצבאי הראשי להעביר את תיק החקירה העוסק בהריגת פלסטיני מטולכרם בשנת 2001 אל היועץ המשפטי לממשלה, על מנת שזה יבחן את העמדת החיילים האחראים להרג לדין פלילי אזרחי. המוקד טוען כי מחומר הראיות עולה חשד כבד לביצוע עבירות חמורות, שלא חלה עליהן התיישנות, וכי החלטה שלא להעביר את התיק לבחינתו של היועמ"ש תהיה בלתי סבירה באורח קיצוני ותהווה רישיון להרוג חשודים במעורבות בפעי...
בג"ץ 5775/12 - ג'רושה ואח' נ' הפרקליט הצבאי הראשי ואח' פסק דין
פסיקה / עליון  |  5772/12  |  18.7.2013
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא להעמיד לדין את החיילים המעורבים בהריגתו של פלסטיני מטולכרם בשנת 2001, בשל היותה פעולת חיסול. בית המשפט מוחק את העתירה וקובע כי הפרקליט הצבאי הראשי, אם יתבקש לכך על ידי העותרים, ישקול את העברת התיק ליועץ המשפטי לממשלה, והוא יחליט האם להעמיד את האחראים להרג הפלסטיני לדין פלילי אזרחי.
בג"ץ 5775/12 - ג'רושה ואח' נ' הפרקליט הצבאי הראשי ואח' פרוטוקול
פרוטוקול  |  5775/12  |  17.7.2013
פרוטוקול דיון בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא להעמיד לדין את החיילים המעורבים בהריגתו של פלסטיני מטולכרם בשנת 2001, בהיותה פעולת חיסול. המוקד מגיב על טענת באי כוחם של החיילים, כי אלה השתחררו לפני שנים מהצבא, ולפיכך אין להעמידם לדין על פי חוק השיפוט הצבאי, וכי גם במשפט הפלילי האזרחי חלה התיישנות על מקרה כזה. המוקד טוען כי השיהוי בהעמדה לדין נבע מרשלנות של גורמי התביעה הצבאית; כי יש להעביר א...
משחק תפקידים: ת"א 8047/99 בדוי נ' מדינת ישראל (פסק דין מיום 1.1.2007)
ביקורת  |  8047/99  |  1.11.2012  |  עו"ד יוסי וולפסון
ביקורת
האינתיפאדה הראשונה העמידה בפני החברה הישראלית קושי גדול של זהות. הקישור בין סיפורי התנ"ך לציונות המודרנית קיים גם בדימוי של מלחמת דוד בגליית. במלחמה זו, תמיד הציבה החברה הישראלית את עצמה בתפקידו של דוד. ההתקוממות העממית הפלסטינית, שהעמידה מול הצבא החזק ביותר במזרח התיכון אזרחים לא חמושים, נערים מרססי גרפיטי וילדים הזורקים אבנים, איימה לערער על חלוקה ידועה זו של תפקידים. ברמה הציורית ממש, הילד ה...
עע"ם 7499/12 - בדרסאוי ואח' נ' מתאם פעולות הממשלה בשטחים ואח' הודעת ערעור
ערעור  |  7499/12  |  17.10.2012
ערעור המוקד להגנת הפרט על החלטת בית המשפט המינהלי משנת 2011 בעניינם של זוג הורים מרצועת עזה, שהמדינה הכירה בזכותם להגיש תביעת נזיקין בעקבות מותו של בנם בן השנה וחצי מאש חייל ישראלי אך סירבה להתיר לאם ולעד נוסף להיכנס לישראל. המוקד טוען שלא רק שלבית המשפט המינהלי אין סמכות לדון בחשיבות הופעתו של עד זה או אחר בתביעת נזיקין, אלא שמניעת כניסתם של עדים פוגעת בזכותו היסודית של תובע לבחור את העדים לתב...
27.7.2012
המוקד להגנת הפרט לבג"ץ: על הצבא להעמיד לדין חיילים שהרגו פלסטיני משום שדיבר בטלפון נייד; בהימנעות מהעמדתם לדין מועבר מסר ערכי מסוכן, לפיו חיילים ייהנו מחסינות גם כאשר התנהגותם גורמת למותם של חפים מפשע
בג"ץ 5772/12 - ג'רושה ואח' נ' הפרקליט הצבאי הראשי, תא"ל דני עפרוני ואח' עתירה למתן צו על תנאי
עתירה לבג"ץ  |  5772/12  |  26.7.2012
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לפרקליטות הצבאית לנמק מדוע לא יוגש כתב אישום נגד חיילים שהיו מעורבים בהריגת פלסטיני מטול כרם. המוקד טוען כי לפי החוק הבינלאומי היה המנוח "אזרח מוגן" אשר לא סיכן בזמן אמת את חיי החיילים, ולכן הריגתו אינה בגדר "הגנת הצורך". המוקד מוסיף כי אפילו אם הוציא האיש את עצמו ממעגל המוגנים, החלטת החיילים לירות בו כדי להרגו הייתה בלתי סבירה ובלתי מידתית. עוד מדגיש המוקד כי החלט...
בג"ץ 1901/08 - דבאבסה ואח' נ' הפרקליט הצבאי הראשי פסק דין
פסיקה / עליון  |  1901/08  |  15.7.2012
פסק דין בעתירה להורות לפרקליטות הצבאית לקיים חקירה פלילית לבירור נסיבות מותו של פלסטיני שנהרג בידי חיילים במסגרת מבצע צבאי בגדה המערבית בזמן שלא היה חמוש. העתירה נדחית. השופטים קבעו כי אין מקום להתערבותם בהחלטת הפרקליטות וקבעו כי התערבות בית המשפט בשיקול דעתן של הפרקליטות הצבאית ופרקליטות המדינה מוגבל ל"מקרים חריגים במיוחד, בנסיבות קיצוניות, שבהן גלוי וברור, שנפל משגה היורד לשורשו של עניין, או ...


mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב