שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ

אלימות

(20-1 מ-418)
  מסמכים (418)     תיקים (25)  
מיין על פי בסדר הצג תוצאות בדף11.11.2013
המוקד להגנת הפרט ליועץ המשפטי לממשלה: יש להגיש כתבי אישום נגד האחראים להריגתו של תושב טולכרם, שחיילים ירו בו למוות משום שדיבר בטלפון
ת"א 13237-03-10 - עבד אלהאדי ואח' נ' מדינת ישראל-משרד הבטחון פסק דין
פסיקה / שלום  |  13237/03/10  |  28.10.2013
פסק דין בתביעה אזרחית שהגיש המוקד להגנת הפרט כנגד מדינת ישראל, בשם יורשיו של קטין פלסטיני שנהרג בשנת 2003 מירי הצבא. בית המשפט מחליט לדחות את התביעה על הסף. הוא מקבל את טענת המדינה, שהקטין נהרג במהלך פעולה מלחמתית" ולכן היא מוגנת מפני תביעה אזרחית, ואף מציין שהפטור מאחריות המדינה על נזקים שנגרמו כתוצאה מפעולה מלחמתית יכול להיות מורחב בנסיבות מסוימות כך שהמדינה תהיה פטורה אפילו מהחובה לחקור את ה...
הנדון: 5772/12 - ____ ג'רושה ואח' נ' הפרקליט הצבאי הראשי ואח'
תכתובת עקרונית  |  5772/12  |  13.10.2013
פניית המוקד להגנת הפרט ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה שידרוש להעביר לידיו את תיק החקירה בעניין הריגתו של פלסטיני מטולכרם, כדי לבחון אפשרות להעמיד לדין את האחראים להרג. המוקד טוען כי ההחלטה לסגור את התיק בנימוק שהמנוח – שלא סיכן חיי אדם בשעה שנורה – הוציא עצמו מקהל ה"אזרחים המוגנים", מהווה רישיון להרוג אזרחים לאור חשדות ערטילאיים, ואין להשאירה על כנה. המוקד מדגיש כי על היועץ המשפטי לממשלה, כראש מערכת...
הנדון: פנייתך לפצ"ר בעניין אירוע מותו של ____ ג'רושה במהלך פעילות מבצעית של צה"ל בטול כרם (בעקבות פסק הדין שניתן בבג"ץ 5772/12)
תכתובת עקרונית  |  5772/12  |  3.9.2013
תשובת הפרקליטות הצבאית לדרישת המוקד להגנת הפרט להעביר את תיק החקירה בעניין הריגתו של פלסטיני מטולכרם בשנת 2001 אל היועץ המשפטי לממשלה, כדי שיבחן את העמדת החיילים האחראים להרג לדין פלילי אזרחי. התובע הצבאי הראשי עומד על כך שפסק הדין שניתן בעניינו של המנוח אינו מחייב את הפצ"ר להעביר את התיק ליועמ"ש, אלא רק לנמק את ההחלטה שלא לעשות כן. התובע הצבאי טוען כי התיק נסגר, בראש ובראשונה, בשל חוסר ראיות מ...
15.8.2013
המוקד להגנת הפרט לפרקליט הצבאי הראשי: יש להעביר את תיק החקירה בעניין הריגתו של תושב טולכרם – שחיילים ירו בו למוות בשנת 2001 משום שדיבר בטלפון – ליועץ המשפטי לממשלה, על מנת שיעמיד לדין את האחראים
הנדון: בג"ץ 5775/12 - ג'רושה ואח' נ' הפרקליט הצבאי הראשי ואח'
תכתובת עקרונית  |  5775/12  |  4.8.2013
דרישת המוקד להגנת הפרט מן הפרקליט הצבאי הראשי להעביר את תיק החקירה העוסק בהריגת פלסטיני מטולכרם בשנת 2001 אל היועץ המשפטי לממשלה, על מנת שזה יבחן את העמדת החיילים האחראים להרג לדין פלילי אזרחי. המוקד טוען כי מחומר הראיות עולה חשד כבד לביצוע עבירות חמורות, שלא חלה עליהן התיישנות, וכי החלטה שלא להעביר את התיק לבחינתו של היועמ"ש תהיה בלתי סבירה באורח קיצוני ותהווה רישיון להרוג חשודים במעורבות בפעי...
בג"ץ 5775/12 - ג'רושה ואח' נ' הפרקליט הצבאי הראשי ואח' פסק דין
פסיקה / עליון  |  5772/12  |  18.7.2013
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא להעמיד לדין את החיילים המעורבים בהריגתו של פלסטיני מטולכרם בשנת 2001, בשל היותה פעולת חיסול. בית המשפט מוחק את העתירה וקובע כי הפרקליט הצבאי הראשי, אם יתבקש לכך על ידי העותרים, ישקול את העברת התיק ליועץ המשפטי לממשלה, והוא יחליט האם להעמיד את האחראים להרג הפלסטיני לדין פלילי אזרחי.
בג"ץ 5775/12 - ג'רושה ואח' נ' הפרקליט הצבאי הראשי ואח' פרוטוקול
פרוטוקול  |  5775/12  |  17.7.2013
פרוטוקול דיון בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא להעמיד לדין את החיילים המעורבים בהריגתו של פלסטיני מטולכרם בשנת 2001, בהיותה פעולת חיסול. המוקד מגיב על טענת באי כוחם של החיילים, כי אלה השתחררו לפני שנים מהצבא, ולפיכך אין להעמידם לדין על פי חוק השיפוט הצבאי, וכי גם במשפט הפלילי האזרחי חלה התיישנות על מקרה כזה. המוקד טוען כי השיהוי בהעמדה לדין נבע מרשלנות של גורמי התביעה הצבאית; כי יש להעביר א...
משחק תפקידים: ת"א 8047/99 בדוי נ' מדינת ישראל (פסק דין מיום 1.1.2007)
ביקורת  |  8047/99  |  1.11.2012  |  עו"ד יוסי וולפסון
ביקורת
האינתיפאדה הראשונה העמידה בפני החברה הישראלית קושי גדול של זהות. הקישור בין סיפורי התנ"ך לציונות המודרנית קיים גם בדימוי של מלחמת דוד בגליית. במלחמה זו, תמיד הציבה החברה הישראלית את עצמה בתפקידו של דוד. ההתקוממות העממית הפלסטינית, שהעמידה מול הצבא החזק ביותר במזרח התיכון אזרחים לא חמושים, נערים מרססי גרפיטי וילדים הזורקים אבנים, איימה לערער על חלוקה ידועה זו של תפקידים. ברמה הציורית ממש, הילד ה...
עע"ם 7499/12 - בדרסאוי ואח' נ' מתאם פעולות הממשלה בשטחים ואח' הודעת ערעור
ערעור  |  7499/12  |  17.10.2012
ערעור המוקד להגנת הפרט על החלטת בית המשפט המינהלי משנת 2011 בעניינם של זוג הורים מרצועת עזה, שהמדינה הכירה בזכותם להגיש תביעת נזיקין בעקבות מותו של בנם בן השנה וחצי מאש חייל ישראלי אך סירבה להתיר לאם ולעד נוסף להיכנס לישראל. המוקד טוען שלא רק שלבית המשפט המינהלי אין סמכות לדון בחשיבות הופעתו של עד זה או אחר בתביעת נזיקין, אלא שמניעת כניסתם של עדים פוגעת בזכותו היסודית של תובע לבחור את העדים לתב...
27.7.2012
המוקד להגנת הפרט לבג"ץ: על הצבא להעמיד לדין חיילים שהרגו פלסטיני משום שדיבר בטלפון נייד; בהימנעות מהעמדתם לדין מועבר מסר ערכי מסוכן, לפיו חיילים ייהנו מחסינות גם כאשר התנהגותם גורמת למותם של חפים מפשע
בג"ץ 5772/12 - ג'רושה ואח' נ' הפרקליט הצבאי הראשי, תא"ל דני עפרוני ואח' עתירה למתן צו על תנאי
עתירה לבג"ץ  |  5772/12  |  26.7.2012
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לפרקליטות הצבאית לנמק מדוע לא יוגש כתב אישום נגד חיילים שהיו מעורבים בהריגת פלסטיני מטול כרם. המוקד טוען כי לפי החוק הבינלאומי היה המנוח "אזרח מוגן" אשר לא סיכן בזמן אמת את חיי החיילים, ולכן הריגתו אינה בגדר "הגנת הצורך". המוקד מוסיף כי אפילו אם הוציא האיש את עצמו ממעגל המוגנים, החלטת החיילים לירות בו כדי להרגו הייתה בלתי סבירה ובלתי מידתית. עוד מדגיש המוקד כי החלט...
בג"ץ 1901/08 - דבאבסה ואח' נ' הפרקליט הצבאי הראשי פסק דין
פסיקה / עליון  |  1901/08  |  15.7.2012
פסק דין בעתירה להורות לפרקליטות הצבאית לקיים חקירה פלילית לבירור נסיבות מותו של פלסטיני שנהרג בידי חיילים במסגרת מבצע צבאי בגדה המערבית בזמן שלא היה חמוש. העתירה נדחית. השופטים קבעו כי אין מקום להתערבותם בהחלטת הפרקליטות וקבעו כי התערבות בית המשפט בשיקול דעתן של הפרקליטות הצבאית ופרקליטות המדינה מוגבל ל"מקרים חריגים במיוחד, בנסיבות קיצוניות, שבהן גלוי וברור, שנפל משגה היורד לשורשו של עניין, או ...
תגובת הצבא לקריאה של ארגוני זכויות אדם להיערך למעשי אלימות כלפי פלסטינים בעקבות ההחלטה על פינוי גבעת האולפנה בבית אל
תכתובת עקרונית  |  2.7.2012
תגובת הצבא לקריאת חמישה ארגוני זכויות אדם – ביניהם המוקד להגנת הפרט – לשר הביטחון להיערך למעשי אלימות של מתנחלים כנקמה על פינוי בתים בגבעת האולפנה. הצבא מציין כי הוא מכיר את הרגישות בסוגיית פינוי גבעת האולפנה "ותקריות העשויות להיגרם בשל כך", וטוען כי הכוחות נערכו לקראת כל תרחיש שעלול לקרות.  ראוי לציין כי תגובת הצבא נשלחה שבוע לאחר שפינוי הגבעה הסתיים.
תגובת המוקד להגנת הפרט לבקשת פרקליטות המדינה לסיוע בהבאת פלסטיני למתן עדות על התעללות בידי חוקרי שב"כ
תכתובת עקרונית  |  26.6.2012
תגובת המוקד להגנת הפרט לבקשת פרקליטות המדינה לסיוע בהבאת פלסטיני למתן עדות במסגרת תלונתו על עינויים בידי חוקרי שב"כ. המוקד משיב כי לאור העובדה שחלפו שנתיים שלמות מאז הגשת התלונה, המתלונן אינו מאמין שייעשה עמו צדק ואינו מוצא טעם לטרוח ולמסור עדות. המוקד דורש מהפרקליטות לחקור את האירוע עד תום בלי להביא את האיש להעיד, וזאת תוך התייחסות לתצהיר מפורט שהאיש מסר ועל סמך מלוא החומרים האחרים העומדים לרש...
היערכות למעשי אלימות כלפי פלסטינים בעקבות ההחלטה על פינוי גבעת האולפנה בבית אל
תכתובת עקרונית  |  21.6.2012
קריאה של חמישה ארגוני זכויות אדם – ביניהם המוקד להגנת הפרט – לשר הביטחון להיערך למעשי אלימות של מתנחלים כנקמה על פינוי בתים בגבעת האולפנה. הארגונים מזהירים, לאור הניסיון, כי יש חשש ממשי למעשי נקם של מתנחלים אלימים במסגרת הטרור היהודי המכונה "תג מחיר", וכי חובתה של ישראל, ככוח הכובש בגדה המערבית, לשמור על הסדר הציבורי ועל ביטחונם של התושבים הפלסטינים מפני פגיעה בגופם וברכושם. הארגונים מדגישים כי...
21.6.2012
המוקד להגנת הפרט וארגוני זכויות אדם נוספים במכתב דחוף לשר הביטחון: על הצבא להיערך מבעוד מועד למעשי אלימות כלפי פלסטינים לקראת פינוי גבעת האולפנה
6.2.2012
"נוהל פלאפון" – עוד לפני מבצע "עופרת יצוקה", במהלכו ירו חיילים בפלסטינים משום שדיברו בטלפון נייד, דרש המוקד להגנת הפרט מהצבא לחקור מקרה מוות דומה משנת 2001: החקירה נסתיימה אז בלא שהוגשו כתבי אישום
עררכם בעניין תיק מצ"ח דן 517/03 בעניין נסיבות מותו של ג'רושי, 31.10.2001, טול-כרם
תכתובת עקרונית  |  5314/08  |  23.1.2012
תשובת הפרקליטות הצבאית לערר שהגיש המוקד להגנת הפרט על ההחלטה לסגור תיק מצ"ח בעניין הריגתו של פלסטיני – כיוון שדיבר בטלפון נייד ליד עמדה צבאית בטול-כרם – בידי חיילים. התובעת הצבאית הראשית דוחה את הערר וקובעת כי לחיילים עומדת הגנת הצורך, שכן הם פעלו מתוך "הבנה שהתגבשה בליבם", שהאיש מהווה איום על חייהם ולכן הנו "יעד לגיטימי לפגיעה". התובעת מוסיפה כי אפילו אם טעו החיילים בחשד שהנחה את פעולתם, עומדת...
1.12.2011
לאחר שנתיים וחצי של מאסר שווא: פלסטיני שהוחזק במעצר בישראל מתוקף צו גירוש שוחרר לעזה


mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב