שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ

כליאה ללא משפט

(20-1 מ-154)
  מסמכים (154)     תיקים (7)  
מיין על פי בסדר הצג תוצאות בדף27.3.2019
המוקד בעתירה לבג"ץ בשמו של צעיר פלסטיני הכלוא בכלא בישראל כ"שוהה בלתי חוקי" זה למעלה משנתיים: אלמלא הקפיאה ישראל את ההליכים לאיחוד משפחות בגדה המערבית, לא היה בסיס לכליאתו של הצעיר
בג"ץ 2185/19 אבו חאפז ואח' נ' מדינת ישראל ואח' עתירה למתן צו על תנאי
עתירה לבג"ץ  |  24.3.2019
הנדון: דרישה לשחרורה המיידי ממעצר מינהלי של חברת הפרלמנט הפלסטיני ח'אלדה ג'ראר
תכתובת עקרונית  |  20.2.2019
דרישת המוקד להגנת הפרט לשחרר חברה בפרלמנט הפלסטיני ממעצר מנהלי שבו היא מוחזקת כעשרים חודש. המוקד טוען כי מעצר מנהלי פוגע בחירות הפרט ובזכותו להליך הוגן, כיוון שהוא נסמך באופן בלעדי כמעט על חומר חסוי ומונע מהכלוא להתמודד עם החשדות נגדו. בפרט, המוקד מעלה חשש שהמעצר נובע מפעילותה הפוליטית. המוקד מדגיש שאם נחשד שהאישה מעורבת במעשי אלימות יש להעמידה לדין בהליך הוגן; והעובדה שלא עשו זאת במשך עשרים חו...
20.2.2019
המוקד בפניה דחופה לצבא: יש לשחרר לאלתר את ח'אלדה ג'ראר, חברת המועצה המחוקקת הפלסטינית, המוחזקת במעצר מנהלי זה כעשרים חודשים
10.10.2018
המוקד להגנת הפרט דורש את שחרורו המיידי של פלסטיני המוחזק במעצר מינהלי ממושך ושרירותי מזה שנתיים ועשרה חודשים
הנדון: דרישה לשחרור מיידי של _______ ערוג' ממעצר מינהלי ממושך ושרירותי
תכתובת עקרונית  |  8.10.2018
דרישת המוקד להגנת הפרט לשחרר פלסטיני, תושב הגדה המערבית, ממעצרו המנהלי. האיש כלוא זה שנתיים ועשרה חודשים ללא משפט ובלי שהואשם בדבר. מעצרו המנהלי מוארך מעת לעת בלי שניתנת לו אפשרות להתמודד עם החשדות לגביו. המוקד מדגיש כי מעצר מנהלי פוגע בצורה דרקונית בחירות הפרט ובזכותו להליך הוגן. בפרט מדגיש המוקד כי ההסתמכות הכמעט-בלעדית על חומר חסוי מונעת כל אפשרות לביקורת שיפוטית אפקטיבית, וכי עם התארכות המע...
ילדות אזוּקה: מעצרם של נערים פלסטינים בגדה המערבית
דוח המוקד  |  29.4.2018
דוח המוקד להגנת הפרט בעניין מעצרם של קטינים פלסטינים תושבי הגדה המערבית. הדוח מצביע על מגמה של הפרת זכויותיהם של קטינים הנעצרים ונחקרים על ידי כוחות הביטחון הישראלים. כפי שעולה מ-29 עדויות שנגבו בשנת 2017, קטינים פלסטינים נעצרים בדרך כלל באישון לילה ומובלים לישראל, ונחקרים בלי שהובהרו להם זכויותיהם ובדרך כלל בלא נוכחות עורך דין או הורה. בנוסף, נראה כי חוקריהם לא עברו הכשרה מתאימה ואינם חוקרי נו...
29.4.2018
דו"ח חדש של המוקד להגנת הפרט: ילדות אזוּקה - מעצרם של נערים פלסטינים בגדה המערבית
דו"ח: לא מוגנים – מעצר נערים בירושלים המזרחית
עיתונות מקומית, צח רובינשטיין  |  25.10.2017
דו״ח חדש שמפרסמים היום בצלם והמוקד להגנת הפרט, "לא מוגנים – מעצרם של נערים בירושלים המזרחית", חושף כיצד מפרות הרשויות הישראליות – המשטרה, שירות בתי הסוהר ומערכת בתי המשפט – באופן שיטתי ונרחב את זכויות האדם של מאות נערים הנעצרים מדי שנה בירושלים המזרחית.
לא מוגנים: מעצרם של נערים בירושלים המזרחית
דוח המוקד  |  25.10.2017
דו"ח המוקד להגנת הפרט ובצלם הבוחן כיצד נעצרים נערים פלסטינים תושבי ירושלים המזרחית וכיצד נוהגת בהם מערכת אכיפת החוק. מהמחקר עולה כי ברוב המקרים הנערים נלקחים מבתיהם או ממקום סמוך, נחקרים במשך שעות ונכלאים בתנאים קשים, וחלקם אף סובלים מאלימות. הם עוברים את התהליך כולו בבדידות מוחלטת, בלי נוכחות אדם שיוכל להגן עליהם, להסביר להם את שעתיד להתרחש ולסייע להם. הארגונים טוענים כי מערכת אכיפת החוק מתייח...
25.10.2017
דו"ח חדש של המוקד להגנת הפרט ובצלם: לא מוגנים – מעצרם של נערים בירושלים המזרחית
עלייה חדה במספר הקטינים הפלסטינים הכלואים בישראל
עיתונות מקומית, שרון פולבר  |  24.4.2016
בעקבות גל האלימות נכלאו מאות קטינים בבתי סוהר שאינם מיועדים לנוער, בהם גם בני פחות מ-14. ארגוני זכויות אדם: הכליאה מגדילה את הסיכויים שישובו לטרור
חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון מס' 3), התשע"ו-2016
חוק  |  28.3.2016
תיקון הוראת השעה לחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים משנת 2002, שמטרתו לאפשר את החזקתם בישראל של כוחות אויב שהשתתפו בפעולה נגדה ואינם נמנים על צבא סדיר. בין השאר מרחיב התיקון את מעגל המוסמכים להכריז על אדם כ"לוחם בלתי חוקי" ולהורות על כליאתו הזמנית. התיקון קובע כי המוסמך להוציא את צו הכליאה יהיה תת אלוף, במקום הרמטכ"ל, וכי הכלוא יוכל לטעון נגד הצו לפני קצין בדרגת סרן, במקום סגן אלוף. כן הוארכה הת...
21.3.2016
נמשכת מגמת החקיקה הפוגענית: הכנסת העבירה תיקון חוק המקל על הצבא להכריז על "לוחמים בלתי חוקיים"
28.12.2014
מתשובת הצבא למוקד עולה: 159 עצורים הועברו מרצועת עזה לתחומי ישראל במהלך המלחמה המכונה "מבצע צוק איתן"
הנדון: פגיעות באוכלוסייה הפלסטינית וענישה קולקטיבית במסגרת מבצע "שובו אחים"
תכתובת עקרונית  |  22.6.2014
מכתב דחוף של המוקד להגנת הפרט, יחד עם שורה של ארגוני זכויות אדם בישראל, לשר הביטחון ולשר לביטחון פנים, ובו דרישה להימנע מענישה קולקטיבית ופגיעה בלתי מידתית ושלא לצורך בזכויות יסוד של הפלסטינים בגדה המערבית וברצועת עזה. כמו כן קוראים הארגונים לבטל לאלתר את ההחמרות בתנאי הכליאה של האסירים הפלסטינים.
22.6.2014
הארגונים לזכויות אדם במכתב לשר הביטחון ולשר לביטחון פנים: הימנעו מענישה קולקטיבית של פלסטינים בעקבות חטיפת שלושת הישראלים
בג"ץ 6600/13 - ע'אנם נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ואח' פסק דין
פסיקה / עליון  |  6600/13  |  20.11.2013
פסק דין בעתירת עציר מינהלי פלסטיני לבטל את צו המעצר שהוצא נגדו. בית המשפט דוחה את העתירה לאחר שעיין בחומר חסוי במעמד צד אחד. עם זאת מותחים השופטים ביקורת על הליך הוצאת צו המעצר. בית המשפט קובע כי הפרקטיקה של העברת צווי מעצר מינהליים לחתימת המפקד הצבאי כשתאריכי המעצר כבר רשומים בהם היא פרקטיקה פסולה, הפוגעת בתחושת העציר כי עניינו אכן נבחן ונשקל. בית המשפט מדגיש כי על הצבא להידרש לנושא בהקדם ולתק...
בג"ץ 317/13 - עברה נ' מפקד כוחות צה"ל באיו"ש ואח' פסק דין
פסיקה / עליון  |  317/13  |  27.1.2013
פסק דין בעתירה נגד צו מעצר מינהלי. בפסק הדין מותח השופט ביקורת על התנהלותה של הפרקליטות הצבאית בסרבה לענות לשאלות הסנגור. בית המשפט קובע שניתן לענות לשאלות הסנגור, ועל כן, במהלך הדיונים בבג"ץ, חייב בית המשפט את הפרקליטות לענות לשאלות כפי שהן מופיעות בפרוטוקול הדיון בבית המשפט הצבאי. כמו כן מדגיש בית המשפט בפסק הדין כי על בית המשפט הצבאי מוטלת החובה לבחון את החומר החסוי שלפניו בקפידה, ובכל מקום ...
אסירים ביטחוניים בבתי הכלא בישראל – יוני 2012
אחר  |  2.7.2012
טבלה המפרטת את מספרי האסירים הביטחוניים שהוחזקו בבתי כלא בישראל מיוני 2008 עד יוני 2012. בסוף יוני 2012 הוחזקו בישראל 4,701 אסירים המוגדרים על ידה "ביטחוניים", בתוכם 1,118 עצורים שטרם הורשעו בבית המשפט ו-267 עצורים מינהליים, הכלואים ללא משפט כלל. מספר זה כולל אסירים יהודים בודדים ורוב מוחלט של אסירים פלסטינים. כל הנתונים התקבלו משירות בתי הסוהר.


[email protected] (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב