שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ

מה באמת אתם יודעים על הכיבוש?

השאלון הבא מציג שאלות הנוגעות לתחומים בהם פועל המוקד להגנת הפרט מידי יום, מזה 21 שנים.

פעילותנו, שמטרתה מתן סיוע לפלסטינים שזכויותיהם מופרות כתוצאה מהכיבוש, הלכה וגדלה עם הימשכו של הכיבוש והפיכתו למערכת מסועפת, שתכליתה הנצחת המצב הקיים.

בפועל, משתמשת ישראל ב"בירוקרטיה של הכיבוש" כהסוואה לפעולותיה. אנו, במוקד, פועלים לחשיפה והפצה של המידע הנכון על הכיבוש ודרכי פעולתו.

ענו על השאלות ובדקו: מה באמת אתם יודעים על הכיבוש?!

mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב