שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ

 4512 כלואים "ביטחוניים" מוחזקים בבתי הכלא בישראל

נכון לחודש ספטמבר 2021 מחזיקה ישראל ב-4512 כלואים "ביטחוניים" פלסטינים, מתוכם 2520 אסירים שמרצים עונש מאסר שנגזר עליהם, 1474 עצורים שטרם הורשעו בבית המשפט ו-518 עצורים מינהליים, הכלואים ללא משפט. 

חומות הכלא מגבילות את חופש התנועה של הכלוא, אך אין בהן כדי להפקיע את החירויות וזכויות היסוד האחרות שלו, למעט כאלו שנשללו ממנו על פי הוראה מפורשת בדין. תנאי הכליאה של האסירים "הביטחוניים" הכלואים בישראל שונים מהתנאים להם זוכים אסירים "רגילים", ובניגוד לחוק הבינלאומי מופרות זכויותיהם לשוויון, לכבוד, לחיי משפחה, לחינוך ועוד.

מרבית הכלואים ה"ביטחוניים" הם פלסטינים תושבי השטחים הכבושים. החזקת אסירים ועצורים מהשטחים הכבושים בשטח ישראל מהווה הפרה בוטה של אמנת ג'נבה הרביעית, האוסרת על העברה של אסירים ועצורים אל מחוץ לשטח הכבוש, ושל זכויות אדם בסיסיות, המעוגנות גם במשפט הישראלי.

הנתונים התקבלו משירות בתי הסוהר וכוללים את כלל הכלואים "הביטחוניים" בבתי הכלא שבאחריות שב"ס, כולל כלא עופר, הנמצא בשטח הגדה המערבית. יצוין כי עד לשנת 2018, נתונים אלה כללו גם אסירים יהודים בודדים (יגאל עמיר למשל).

מאי 2008
>
<
ספטמבר 2021
05/08
06/08
07/08
08/08
09/08
10/08
11/08
12/08
01/09
02/09
03/09
04/09
05/09
06/09
07/09
08/09
09/09
10/09
11/09
12/09
01/10
02/10
03/10
05/10
06/10
07/10
08/10
09/10
10/10
11/10
12/10
01/11
02/11
03/11
04/11
05/11
06/11
07/11
08/11
09/11
10/11
11/11
12/11
01/12
02/12
03/12
04/12
06/12
07/12
08/12
09/12
10/12
11/12
12/12
01/13
02/13
03/13
04/13
05/13
06/13
07/13
08/13
09/13
10/13
11/13
12/13
01/14
02/14
03/14
04/14
05/14
06/14
07/14
08/14
09/14
10/14
11/14
12/14
01/15
02/15
03/15
04/15
05/15
06/15
07/15
08/15
09/15
10/15
11/15
12/15
01/16
02/16
03/16
04/16
05/16
06/16
07/16
08/16
09/16
10/16
11/16
12/16
01/17
02/17
03/17
04/17
05/17
06/17
07/17
08/17
09/17
10/17
11/17
12/17
01/18
02/18
03/18
04/18
05/18
06/18
07/18
08/18
09/18
10/18
11/18
12/18
01/19
02/19
03/19
04/19
05/19
06/19
07/19
08/19
09/19
10/19
11/19
12/19
01/20
02/20
03/20
04/20
05/20
06/20
07/20
08/20
09/20
10/20
11/20
12/20
01/21
02/21
03/21
04/21
05/21
06/21
07/21
08/21
09/21
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
שפוט ביטחוני

עצור ביטחוני

עצור מינהלי
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב