שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ

 6198 אסירים "ביטחוניים" מוחזקים בבתי הכלא בישראל

נכון לחודש אוקטובר 2017 מחזיקה ישראל ב-6198 אסירים "ביטחוניים", מתוכם 3498 אסירים שמרצים עונש מאסר שנגזר עליהם, 2237 עצורים שטרם הורשעו בבית המשפט ו-463 עצורים מינהליים, הכלואים ללא משפט. נתון זה כולל אסירים יהודים בודדים (יגאל עמיר למשל), ורוב מוחלט של אסירים פלסטינים – תושבי השטחים הכבושים, תושבי קבע בירושלים המזרחית ואזרחים ישראלים.

חומות הכלא מגבילות את חופש התנועה של הכלוא, אך אין בהן כדי להפקיע את החירויות וזכויות היסוד האחרות שלו, למעט כאלו שנשללו ממנו על פי הוראה מפורשת בדין. תנאי הכליאה של האסירים הביטחוניים הכלואים בישראל שונים מהתנאים להם זוכים אסירים "רגילים", ובניגוד לחוק הבינלאומי מופרות זכויותיהם לשוויון, לכבוד, לחיי משפחה, לחינוך ועוד.

בנוסף, החזקת אסירים ועצורים מהשטחים הכבושים בשטח ישראל מהווה הפרה בוטה של אמנת ג'נבה הרביעית, האוסרת על העברה של אסירים ועצורים אל מחוץ לשטח הכבוש, ושל זכויות אדם בסיסיות, המעוגנות גם במשפט הישראלי.

הנתונים התקבלו משירות בתי הסוהר* וכוללים את כלל "האסירים הביטחוניים" בבתי הכלא שבאחריות שב"ס, כולל כלא עופר, הנמצא בשטח הגדה המערבית.

* בחודשים מאי-יולי 2016 סירב השב"ס להעביר למוקד את הנתונים

מאי 2008
>
<
אוקטובר 2017
05/08
06/08
07/08
08/08
09/08
10/08
11/08
12/08
01/09
02/09
03/09
04/09
05/09
06/09
07/09
08/09
09/09
10/09
11/09
12/09
01/10
02/10
03/10
05/10
06/10
07/10
08/10
09/10
10/10
11/10
12/10
01/11
02/11
03/11
04/11
05/11
06/11
07/11
08/11
09/11
10/11
11/11
12/11
01/12
02/12
03/12
04/12
06/12
07/12
08/12
09/12
10/12
11/12
12/12
01/13
02/13
03/13
04/13
05/13
06/13
07/13
08/13
09/13
10/13
11/13
12/13
01/14
02/14
03/14
04/14
05/14
06/14
07/14
08/14
09/14
10/14
11/14
12/14
01/15
02/15
03/15
04/15
05/15
06/15
07/15
08/15
09/15
10/15
11/15
12/15
01/16
02/16
03/16
04/16
05/16
06/16
07/16
08/16
09/16
10/16
11/16
12/16
01/17
02/17
03/17
04/17
05/17
06/17
07/17
08/17
09/17
10/17
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
שפוט ביטחוני

עצור ביטחוני

עצור מינהלי
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב