שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ

תרומות למוקד מישות מדינית זרה

המוקד להגנת הפרט הוא ארגון עצמאי, א-מפלגתי ובלתי תלוי. כחלק מהשמירה על עצמאותו מקפיד המוקד שלא לקבל תרומות ישירות או עקיפות מגופים ממשלתיים ישראליים או פלסטיניים. החוק הישראלי מחייב את כל העמותות הישראליות לדווח על תרומות מממשלות זרות בגובה של למעלה מ־20 אלף ₪. המוקד פועל על פי חוק, ומפרסם את המידע מתוך שקיפות מלאה הן באתר האינטרנט והן בדיווחים שוטפים לרשם העמותות. אישור על ניהול תקין: לשנת 2021.

דו"חות רבעוניים לשנת 2021
רבעון ראשון, 2021
רבעון שני, 2021


דו"חות רבעוניים לשנת 2020
רבעון ראשון, 2020
רבעון שני, 2020

רבעון שלישי, 2020
רבעון רביעי, 2020


דו"חות רבעוניים לשנת 2019
רבעון ראשון, 2019
רבעון שני, 2019
רבעון שלישי, 2019
רבעון רביעי, 2019


דו"חות רבעוניים לשנת 2018

רבעון ראשון, 2018
רבעון שני, 2018
רבעון שלישי, 2018
רבעון רביעי, 2018


דו"חות רבעוניים לשנת 2017
רבעון ראשון, 2017
רבעון שני, 2017
רבעון שלישי, 2017
רבעון רביעי, 2017


דו"חות רבעוניים לשנת 2016

רבעון ראשון, 2016
רבעון שני, 2016
רבעון שלישי, 2016
רבעון רביעי, 2016


דו"חות רבעוניים לשנת 2015
רבעון ראשון, 2015
רבעון שני, 2015
רבעון שלישי, 2015
רבעון רביעי, 2015


דו"חות רבעוניים לשנת 2014
רבעון ראשון, 2014
רבעון שני, 2014
רבעון שלישי, 2014
רבעון רביעי, 2014
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב