שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ביה"ד הורה למדינה לשחרר עיתונאי פלסטיני אם לא תצליח לגרשו
עיתונות | 25.9.2019 | אורן זיו
אחרי שמונה חודשים בכלא, מסתמנת תקווה לעיתונאי מוסטפא אל חרוף. בית הדין קבע ש"הליך הרחקתו" אינו מתקדם ולפיכך יש לשחררו עוד חודש. "לא יכול להיות שאדם יביט אל עתיד אין סופי בכלא", אמרה עורכת דינו
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב