שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
המדינה צמצמה בעשרות אחוזים את מספר ההיתרים לחקלאים פלסטינים במרחב התפר
עיתונות | 3.1.2019 | עמירה הס
72% מבקשות הפלסטינים לעיבוד אדמותיהם בין גדר ההפרדה לקו הירוק נדחו ב–2018, לעומת 24% ב-2014. רק שיעור קטן מהסירובים מנומק ביטחונית.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב