שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
דיווח: אישור לפלסטינים באיחוד משפחות לעבור בנתב"ג
עיתונות | 6.6.2016
במסגרת איחוד משפחות, מדינת ישראל אינה מאפשרת לפלסטינים מהשטחים החיים עם בן זוג ישראלי לעבור בנתבג"ג. המוקד להגנת הפרט עתר לבג"ץ לאפשר יציאה מגבולות הארץ דרך נתב"ב לפלסטינים מהשטחים בעלי אישורי שהייה ומגורים בישראל, כך שיוכלו להתייחד עם משפחותיהם.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב