שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
מביה"ס לחדר המעצר
עיתונות | 9.1.2014 | ענבל סיני
השליטה הישראלית בשטחים גובה מחיר גם מילדים ולא רק מהמבוגרים. במציאות של אלפי ילדים פלסטינים במזרח ירושלים, הם לא יודעים האם יחזרו הביתה בשלום לאחר משחק עם חבריהם בשכונה. בשנה החולפת נעצרו 350 ילדים רק בסילוואן. הגיל הולך ויורד, ילדים בגיל 6 או 10 נשלפים ממיטותיהם, או מדרכם לבית הספר לצורך חקירה או מסירת עדות וישנו מקרה של ילד בן 4 שהוזמן לחקירה במשטרה.
[email protected] (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב