שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בעת לחימה לא ניתן להפעיל ביקורת שיפוטית ולתת סעדים אפקטיוויים
עיתונות | 15.4.2002 | יוסף אלגזי
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב