שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
רבע מהפלשתינאים שנעצרו מאז הפיגוע הפכו לעצירים מנהליים
עיתונות | 7.8.1997 | סמי סוקול
פורסם ב"הארץ"
© כל הזכויות שמורות להוצאת עיתון "הארץ" בע"מ.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב