שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ישראל מודה שאיבדה גופות פלסטינים שביצעו פיגועים ונקברו בישראל
עיתונות | 10.4.2017 | אור קשתי
מתוך 123 גופות שביקשו בני המשפחות לקבל בחזרה, נמצאו עד כה רק שתיים. חלק מהגופות נקברו בידי חברות פרטיות, ומסמכים הנוגעים להן נגרסו. טרם נקבע איזה גוף ממשלתי אחראי לנושא
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב