שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
31.8.2021

נייר עמדה של המוקד להגנת הפרט: שליטת ישראל במרשם האוכלוסין הפלסטיני והשלכותיה על זכויות יסוד של האוכלוסיה הפלסטינית

ביום 24.8.2021 פרסם המוקד להגנת הפרט נייר עמדה בעניין ההקפאה רבת השנים של מרשם האוכלוסין הפלסטיני שנמצא בפועל בשליטת ישראל. במסמך מפורט הרקע ההיסטורי והמשפטי של נושא זה ומודגשת מצוקתן של אלפי המשפחות הפלסטיניות בהן אחד מבני הזוג הינו זר נטול מעמד בשטחים הכבושים, או רשום כתושב רצועת עזה. ביום 30.8.2021 הודיע שר הביטחון הישראלי על הסכמה מדינית בין ישראל והרשות הפלסטינית להסדרת מעמדם של חסרי מעמד בשטחים הכבושים וגם על חידוש האפשרות לשינוי כתובת מעזה לגדה המערבית.

לצפייה בנייר העמדה.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב