שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
10.6.2020

בג"ץ ביטל את חוק ההסדרה להכשרת הפקעת אדמות פרטיות בגדה המערבית: "החוק אינו צולח את מבחן המידתיות ועל כן אינו חוקתי"

ביום 9.6.2020, ברוב של שמונה שופטים נגד אחד, ביטל בג"ץ את חוק ההסדרה שנועד להכשיר הפקעת אדמות פלסטיניות פרטיות בגדה המערבית. בג"ץ פסל את החוק בקובעו כי מדובר בפגיעה בלתי מידתית בזכויותיהם של פלסטינים לשיוויון ולקניין. פסק הדין ניתן בשתי העתירות שהוגשו נגד החוק, האחת הוגשה על ידי עדאלה, והאחרת על ידי יש דין והאגודה לזכויות האזרח, בשמם של ראשי מועצות מקומיות בגדה המערבית וארגוני זכויות אדם שונים, בהם המוקד.

יצוין, כי באופן חריג, היועץ המשפטי לממשלה צידד בעמדת העותרים וסירב לייצג את המדינה, אשר יוצגה לפיכך על ידי עורך דין פרטי.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב