שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
19.3.2020

לאחר דרישת המוקד: משרד הפנים פרסם הודעה בדבר הארכה אוטומטית של היתרי השהייה של פלסטינים המתגוררים בישראל כחוק במסגרת הליכים לאיחוד משפחות

ביום 19.3.2020 פרסם משרד הפנים הודעה, לפיה הוחלט "להאריך באופן אוטומטי את היתר השהייה בישראל... של תושבי איו"ש ורצועת עזה, אשר החזיקו בהיתר זה מכח איחוד משפחות ופג תוקפו החל מיום 12.3.2020". עוד נמסר, כי נוכח הסגר שהוטל על הגדה המערבית ורצועת עזה, ההיתר יתבטל אם המחזיק בו "ייצא לתחומי הרשות הפלשתינאית בתקופה זו".

ההודעה פורסמה בהמשך לדרישתו של המוקד בעניין.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב