שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
7.10.2018

משרד הפנים יעניק אשרת תייר לילדיהם הקטינים של תושבי ירושלים המזרחית שבקשתם להשבת מעמד נמצאת בבחינה: האשרה לא תקנה לילדים זכויות סוציאליות

ביום 23.7.2018 פנה המוקד להגנת הפרט למשרד הפנים בבקשה להעניק מעמד חוקי לילדיהם הקטינים של פלסטינים תושבי ירושלים המזרחית שבקשתם להשבת מעמד נמצאת בבחינה, באופן שיקנה לילדים זכאות לשירותי בריאות וחינוך. תושבי ירושלים המזרחית המבקשים להשיב מעמד ש"פקע" בעקבות מגורים בחו"ל או רכישת מעמד במדינה אחרת, מחויבים להתגורר בישראל או בירושלים המזרחית משך תקופה בת שנתיים בטרם יושב להם מעמד הקבע. במהלך תקופה זו, מקבלים המבקשים מעמד תושבות ארעית (א/5) המאפשר להם לעבוד ומקנה להם זכאות לשירותי בריאות ולזכויות סוציאליות.


אולם, אף כי תושבים רבים שבים לירושלים המזרחית עם ילדים קטינים שנולדו להם בשנים שהתגוררו בחו"ל, לילדים אלה לא ניתן, לפי נוהל, כל מעמד בזמן שבקשת הוריהם נבחנת.


ביום 4.10.2018 הודיע משרד הפנים, כי לאחר בחינת בקשת המוקד, נמצא כי "בתקופת הוכחת מרכז חיים והשתקעות בישראל של ההורה המצוי בהליך להשבת המעמד, קטינים אלו מקבלים מזה זמן, אשרה ורישיון לישיבת ביקור זמנית מסוג ב/2 להסדרת מעמדם כדין".


אף כי תשובת משרד הפנים מכריזה לראשונה באופן רשמי, כי ילדים אלה לא ייאלצו עוד לבלות שנתיים כשוהים בלתי חוקיים עת שבקשת הוריהם נבחנת, אשרה מסוג ב/2 הינה אשרת תייר אשר לא מקנה לילדים זכויות של תושב במדינה. מתוך כך, ימשיכו הילדים לחיות בירושלים המזרחית ללא זכאות לשירותי בריאות וחינוך, עד שבקשת הוריהם תאושר.


mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב