שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
10.4.2018

משרד הפנים במענה לבקשת חוק חופש המידע שהגיש המוקד: בשנת 2017 נשלל מעמדם של 35 פלסטינים מירושלים המזרחית

בינואר 2018, כבתחילת כל שנה, פנה המוקד להגנת הפרט אל משרד הפנים בבקשה לפי חוק חופש המידע, לקבלת נתונים על שלילת מעמדם של תושבי קבע בירושלים המזרחית בשנת 2017. הבקשה נשלחה במסגרת מאבקו של המוקד במדיניות "הטרנספר השקט" של פלסטינים תושבי ירושלים המזרחית, בה נוקטת ישראל.

על פי הנתונים שמסר משרד הפנים ביום 10.4.2018, בשנת 2017 הפקיעה ישראל את מעמדם של 35 פלסטינים מירושלים המזרחית, מתוכם 17 נשים ו-4 קטינים. עוד נמסר, כי בשנת 2017 "החזירה" ישראל את מעמדם של 51 פלסטינים מירושלים המזרחית.

מנתונים שנתקבלו ממשרד הפנים במהלך השנים עולה, כי בין 1967 ל-2017 שללה ישראל את מעמדם של 14,630 פלסטינים מירושלים המזרחית.

ממשרד הפנים נמסר עוד, כי לא חלו שינויים במדיניותו, לפיה לא יישלל מעמדם של תושבי קבע המתגוררים בשכונות התפר בירושלים או שעברו להתגורר בגדה המערבית, וכן של תושבי קבע השוהים בחו"ל ומקפידים לבקר בישראל לפחות אחת לשבע שנים.

יש לציין, כי במרץ 2018 אישרה הכנסת חוק המסמיך את שר הפנים לשלול מתושבי קבע את מעמדם בשל "מעשה שיש בו משום הפרת אמונים למדינת ישראל". בהמשך לכך, כבר הודיע שר הפנים ביום 19.3.2018 על כוונתו המחודשת לשלול את תושבותם של מספר תושבי ירושלים המזרחית (בהם ארבעה אותם מייצג המוקד). 

המוקד מזכיר, כי מעמדם של תושבי ירושלים המזרחית אינו כמעמדו של כל תושב קבע אחר – מדובר באיזור שסופח לישראל ועל תושביו נכפה מעמד של תושבות קבע בישראל. אלו הם תושביו הטבעיים של המקום, ואסור שמעמדם יהיה בר פקיעה. המוקד חוזר על עמדתו, כי ככל שמדובר בתושבי ירושלים המזרחית, אשר פיסת ארץ זו היא ביתם, יש לקבוע כי רישיונות הישיבה שלהם בישראל אינם פוקעים ואין לשלול את מעמדם, גם בעקבות שהייה ממושכת בחו"ל או רכישת מעמד במדינה אחרת.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב