שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
14.3.2018

סיכום ביניים בנושא הריסות עונשיות: 14.3.2018

נהרסו 42 בתים – כליל או חלקית: 12 בצפון הגדה; 24 בדרום הגדה; 6 בירושלים המזרחית
נאטמו 9 בתים – כליל או חלקית: 1 בצפון הגדה; 3 בדרום הגדה; 5 בירושלים המזרחית
2 בתים מיועדים להריסה – מלאה או חלקית: 1 בצפון הגדה; 1 בירושלים המזרחית
101 בתים נמדדו על ידי הצבא מבלי שהוּצא צו: 16 בצפון הגדה; 67 בדרום הגדה; 18 בירושלים המזרחית
בוטלו 8 צווי הריסה או אטימה: 1 בעקבות השגה לצבא; 7 בעקבות עתירה לבג"ץ

51 בתים שנהרסו או נאטמו – כליל או חלקית – בשנים 2018-2014 (נכון ליום 14.3.2018) ובתים שניזוקו כתוצאה מההריסה*
 • 13.3.2018 – הצבא אטם חדר אחד (אך לא שניים, כפי שתכנן הצבא במקור), בבית משפחת כמייל בקבאטיה, נפת ג'נין; פיגוע מיום 4.10.2017, בו נהרג ראובן שמרלינג; צו הריסה לשניים מחדרי הבית הוּצא ביום 31.12.2017; עתירה 628/18 בשם המשפחה והמוקד הוגשה ביום 21.1.2018; פסק דין ניתן ביום 28.2.2018.

 • 1.12.2017 – הצבא הרס את בית משפחת אבו אלרוב בקבאטיה, נפת ג'נין; פיגוע מיום 4.10.2017, בו נהרג ראובן שמרלינג; צו הריסה לבית המשפחה הוּצא ביום 26.10.2017; עתירה 8786/17 בשם המשפחה והמוקד הוגשה ביום 12.11.2017; פסק דין ניתן ביום 26.11.2017.

 • 15.11.2017 – הצבא הרס את הקומה העליונה בבית משפחת אל ג'מל בבית סוריכ, נפת רמאללה; פיגוע מיום 26.9.2017, בו נהרגו אור אריש, סולומון גברייה ויוסף עותמאן; צו הריסה לבית המשפחה הוּצא ביום 27.9.2017; עתירה 8161/17 בשם המשפחה הוגשה ביום 23.10.2017 על ידי עורך דין פרטי; פסק דין ניתן ביום 7.11.2017; נזק כבד נגרם לשתי הקומות התחתונות והן אינן ראויות למגורים.

 • 17.8.2017 – הצבא הרס את הקומה העליונה (אך לא את הקומה התחתונה, שיועדה אף היא להריסה במקור), בבית משפחת ענכוש בדיר אבו משעל, נפת רמאללה; פיגוע מיום 16.6.2017, בו נהרגה הדס מלכא; צו הריסה לבית המשפחה הוּצא ביום 11.7.2017; עתירה 5943/17 בשם המשפחה והמוקד הוּגשה ביום 23.7.2017; פסק הדין ניתן ביום 3.8.2017; נזק נגרם לבית סמוך.

 • 16.8.2017 – הצבא הרס את בית משפחת אלעבד בכפר כובר, נפת רמאללה, מבלי שהתאפשר למשפחה לעתור לבג"ץ; פיגוע מיום 21.7.2017, בו נהרגו אלעד סלומון, חיה סלומון ויוסף סלומון; צו הריסה לבית המשפחה הוּצא ביום 27.7.2017; השגה בשם המשפחה והמוקד הוּגשה ביום 1.8.2017, אולם הריסת הבית התבצעה בטרם התקבלה תגובת הצבא להשגה.

 • 10.8.2017 – הצבא הרס את בית משפחת חאמד בכפר סילוואד, נפת רמאללה; פיגוע מיום 6.4.2017, בו נהרג אלחי טהרלב; צו הריסה לבית המשפחה הוּצא ביום 3.7.2017; עתירה 5942/17 בשם המשפחה והמוקד הוּגשה ביום 23.7.2017; פסק הדין ניתן ביום 3.8.2017.

 • 10.8.2017 – הצבא הרס את הקומה העליונה (אך לא את הקומה התחתונה, שיועדה אף היא להריסה במקור), בבית משפחת צאלח בדיר אבו משעל, נפת רמאללה; פיגוע מיום 16.6.2017, בו נהרגה הדס מלכא; צו הריסה לבית המשפחה הוּצא ביום 3.7.2017; עתירה 5947/17 בשם המשפחה והמוקד הוּגשה ביום 23.7.2017; פסק הדין ניתן ביום 3.8.2017.

 • 10.8.2017 – הצבא הרס את הקומה העליונה (אך לא את הקומה התחתונה, שיועדה אף היא להריסה במקור), בבית משפחת עטא בדיר אבו משעל, נפת רמאללה; פיגוע מיום 16.6.2017, בו נהרגה הדס מלכא; צו הריסה לבית המשפחה הוּצא ביום 3.7.2017; עתירה 5945/17 בשם המשפחה והמוקד הוּגשה ביום 23.7.2017; פסק הדין ניתן ביום 3.8.2017.

 • 23-22.3.2017 – הצבא אטם את בית משפחת קונבר בג'בל מוכבר בירושלים המזרחית, בשני שלבים: תחילה נאטמה קומת המרתף, ולמחרת, הקומה העליונה; פיגוע מיום 8.1.2017, בו נהרגו ארז אורבך, שיר חג'אג', יעל יקותיאל ושירה צור; צו אטימה לבית המשפחה הוּצא ביום 12.1.2017; עתירה 799/17 בשם המשפחה והמוקד הוּגשה ביום 23.1.2017; פסק הדין ניתן ביום 23.2.2017.

 • 22.12.2016 – הצבא הרס את בית משפחת אבו סביח בכפר עקב, ירושלים המזרחית; פיגוע מיום 9.10.2016, בו נהרגו לבנה מליחי ויוסף קירמה; צו הריסה לבית המשפחה הוּצא ביום 14.11.2016; עתירה 9034/16 בשם המשפחה והמוקד הוּגשה ביום 22.11.2016; פסק הדין ניתן ביום 18.12.2016.

 • 10.11.2016 – הצבא אטם חדר בבית משפחת זין בחרבת רקעה, נפת חברון; פיגוע מיום 8.6.2016, בו נהרגו עידו בן ארי, מילה מישייב, אילנה נווה ומיכאל פייגה; צו הריסה לחדר הוּצא ביום 29.8.2016; עתירה 8031/16 בשם המשפחה והמוקד הוגשה ביום 18.10.2016; פסק הדין ניתן ביום 1.11.2016.

 • 11.10.2016 – הצבא הרס את בית משפחת עליוי בשכם; פיגוע מיום 1.10.2015, בו נהרגו בני הזוג הנקין; צו הריסה לבית המשפחה הוּצא ביום 4.2.2016; עתירה 1631/16 בשם המשפחה והמוקד הוגשה ביום 28.2.2016; פסק הדין ניתן ביום 27.9.2016.

 • 30.8.2016 – הצבא הרס את בית משפחת עמאירה בדורא, נפת חברון; פיגוע מיום 1.7.2016, בו נהרג מיכאל מרק; צו הריסה לבית המשפחה הוּצא ביום 22.7.2016; עתירה 5899/16 בשם המשפחה והמוקד הוגשה ביום 2.8.2016; פסק הדין ניתן ביום 21.8.2016.

 • 15.8.2016 – הצבא הרס את הקומה השנייה (אך לא את הראשונה והשלישית, שיועדו אף הן להריסה במקור), בבית משפחת טראירה בבַני נעים, נפת חברון; פיגוע מיום 30.6.2016, בו נהרגה הלל אריאל; צו הריסה לבית המשפחה הוּצא ביום 4.7.2016; עתירה 5614/16 בשם המשפחה והמוקד הוגשה ביום 13.7.2016; פסק הדין ניתן ביום 3.8.2016.

 • 4.8.2016 – הצבא הרס את הקומה העליונה (אך לא את דירת המגורים בקומת הקרקע, שיועדה אף היא להריסה במקור), בבית משפחת מחמד מחאמרה, חרבת רקעה, נפת חברון; פיגוע מיום 8.6.2016, בו נהרגו עידו בן ארי, מילה מישייב, אילנה נווה ומיכאל פייגה; צו הריסה לבית המשפחה הוּצא ביום 29.6.2016; עתירה 5506/16 בשם המשפחה והמוקד הוגשה ביום 11.7.2016; פסק הדין ניתן ביום 24.7.2016; דירה נוספת בקומה האמצעית נהרסה ונגרם נזק לדירת מגורים בקומה התחתונה כתוצאה מעוצמת הפיצוץ.

 • 4.8.2016 – הצבא הרס את בית משפחת חאלד מחאמרה ביטא; פיגוע מיום 8.6.2016, בו נהרגו עידו בן ארי, מילה מישייב, אילנה נווה ומיכאל פייגה; צו הריסה לבית המשפחה הוּצא ביום 15.6.2016; עתירה 5141/16 בשם המשפחה והמוקד הוגשה ביום 27.6.2016; פסק הדין ניתן ביום 24.7.2016.

 • 18.7.2016 – הצבא הרס את בית משפחת אבו זיד בקבאטיה; פיגוע מיום 3.2.2016, בו נהרגה הדר כהן; צו הריסה לבית המשפחה הוּצא ביום 25.3.2016; עתירה 2828/16 בשם המשפחה, המוקד ושכן הוגשה ביום 5.4.2016; פסק הדין ניתן ביום 7.7.2016.

 • 4.7.2016 – הצבא הרס את בית משפחת חמאד במחנה הפליטים קלנדיה; פיגוע מיום 23.12.2015, בו נהרגו ראובן בירמאכר ועופר בן ארי, אשר נורה בשוגג בידי כוח מג"ב; צו הריסה לבית המשפחה הוּצא ביום 4.2.2016; עתירה 1624/16 בשם המשפחה והמוקד הוגשה ביום 28.2.2016; פסק הדין ניתן ביום 14.6.2016.

 • 4.7.2016 – הצבא הרס את בית משפחת עסאף במחנה הפליטים קלנדיה; פיגוע מיום 23.12.2015, בו נהרגו ראובן בירמאכר ועופר בן ארי, אשר נורה בשוגג בידי כוח מג"ב; צו הריסה לבית המשפחה הוּצא ביום 4.2.2016; עתירה 1627/16 בשם המשפחה והמוקד הוגשה ביום 28.2.2016; פסק הדין ניתן ביום 14.6.2016.

 • 21.6.2016 – הצבא הרס את בית משפחת מסאלחה בחג'ה, נפת קלקיליה; פיגוע מיום 9.3.2016, בו נהרג טיילור פורס, אזרח אמריקאי; צו הריסה לבית המשפחה הוּצא ביום 10.3.2016; עתירה 2528/16 בשם המשפחה והמוקד הוגשה ביום 28.3.2016; פסק הדין ניתן ביום 15.6.2016.

 • 11.6.2016 – הצבא הרס את בית משפחת דעיס בבית עמרה, נפת חברון; פיגוע מיום 17.1.2016, בו נהרגה דפנה מאיר; צו הריסה לבית המשפחה הוּצא ביום 4.2.2016; עתירה 1633/16 בשם המשפחה והמוקד הוגשה ביום 28.2.2016; פסק הדין ניתן ביום 31.5.2016.

 • 3.5.2016 – הצבא הרס את בית משפחת עאמר בשכם; פיגוע מיום 1.10.2015, בו נהרגו בני הזוג הנקין; צו הריסה הוּצא ביום 4.2.2016; עתירה 1629/16 בשם המשפחה והמוקד הוגשה ביום 28.2.2016; פסק הדין ניתן ביום 20.4.2016.

 • 20.4.2016 – הצבא הרס את בית משפחת אבו גוש במחנה הפליטים קלנדיה; פיגוע מיום 25.1.2016, בו נהרגה שלומית קריגמן; צו הריסה הוּצא ביום 18.2.2016; עתירה 1817/16 בשם המשפחה והמוקד ועתירה 1802/16 בשם השכנים הוגשו ביום 3.3.2016; פסק הדין ניתן ביום 12.4.2016.

 • 11.4.2016 – הצבא אטם את הפתחים בבית משפחת דוויאת בצור באהר, ירושלים המזרחית; פיגוע מיום 13.9.2015, בו נהרג אלכסנדר לבלוביץ'; צו אטימה הוּצא ביום 4.2.2016; עתירה 1721/16 בשם המשפחה והמוקד הוגשה ביום 1.3.2016; פסק הדין ניתן ביום 3.4.2016.

 • 4.4.2016 – הצבא הרס את בית משפחת נאסר בקבאטיה; פיגוע מיום 3.2.2016, בו נהרגה הדר כהן; צו הריסה הוּצא ביום 24.2.2016; עתירה 1999/16 בשם המשפחה והמוקד הוגשה ביום 9.3.2016; פסק הדין ניתן ביום 24.3.2016.

 • 4.4.2016 – הצבא הרס את בית משפחת כמייל בקבאטיה; פיגוע מיום 3.2.2016, בו נהרגה הדר כהן; צו הריסה הוּצא ביום 24.2.2016; עתירה 2002/16 בשם המשפחה והמוקד הוגשה ביום 9.3.2016; פסק הדין ניתן ביום 24.3.2016.

 • 4.4.2016 – הצבא הרס את בית משפחת אבו אלרוב בקבאטיה; פיגוע מיום 3.2.2016, בו נהרגה הדר כהן; צו הריסה הוּצא ביום 24.2.2016; עתירה 1938/16 הוגשה בשם המשפחה והמוקד ביום 8.3.2016; פסק הדין ניתן ביום 24.3.2016.

 • 31.3.2016 – הצבא הרס את בית משפחת מסודי בחברון; פיגוע מיום 7.12.2015, בו נהרג גנאדי קופמן; צו הריסה הוּצא ביום 4.2.2016; עתירה 1630/16 בשם המשפחה והמוקד הוגשה ביום 28.2.2016; פסק הדין ניתן ביום 23.3.2016.

 • 8.3.2016 – הצבא אטם את בית משפחת סכאפי בחברון; פיגוע מיום 4.11.2015, בו נהרג בנימין יעקובוביץ'; צו הריסה הוּצא ביום 3.1.2016; עתירה 1014/16 בשם המשפחה והמוקד הוגשה ביום 7.2.2016; פסק הדין ניתן ביום 28.2.2016.

 • 23.2.2016 – הצבא הרס את בית משפחת חליל בדורא, נפת חברון; פיגוע מיום 19.11.2015, בו נהרגו ראובן אבירם ואהרון יסייב; צו הריסה הוּצא ביום 19.1.2016; עתירה 968/16 בשם המשפחה והמוקד הוגשה ביום 4.2.2016; פסק הדין ניתן ביום 14.2.2016.

 • 23.2.2016 – הצבא הרס את בית משפחת חרוב בחרבת דיר סאמת, נפת חברון; פיגוע מיום 19.11.2015, בו נהרגו יעקב דון, שאדי ערפה ועזרא שוורץ; צו הריסה הוּצא ביום 30.12.2015; עתירה 967/16 בשם המשפחה והמוקד הוגשה ביום 4.2.2016; פסק הדין ניתן ביום 14.2.2016.

 • 9.1.2016 – הצבא הרס את בית משפחת חלבי בסורדא, נפת רמאללה; פיגוע מיום 3.10.2015, בו נהרגו אהרון בנט ונחמיה לביא; צו הריסה הוּצא ביום 17.10.2015; עתירה 8567/15 בשם המשפחה והמוקד הוגשה ביום 13.12.2015 ועתירה 8782/15 בשם בעל הבית והמוקד הוגשה ביום 20.12.2015; פסק הדין ניתן ביום 28.12.2015.

 • 4.1.2016 – הצבא אטם את בית משפחת עלאא אבו ג'מאל בג'בל מוכבר, ירושלים המזרחית; פיגוע מיום 13.10.2015, בו נהרג ישעיהו קרישבסקי; צו הריסה הוצא ביום 3.11.2015; עתירה 8150/15 בשם המשפחה והמוקד הוגשה ביום 30.11.2015; פסק הדין ניתן ביום 22.12.2015.

 • 4.1.2016 – הצבא הרס את בית משפחת עליאן בג'בל מוכבר, ירושלים המזרחית; פיגוע מיום 13.10.2015, בו נהרגו אלון אנדרי גובברג, חיים חביב וריצ'רד לייקין; צו הריסה הוצא ביום 11.11.2015; עתירה 8154/15 בשם המשפחה והמוקד ועתירה 8156/15 בשם השכנים והמוקד הוגשו ביום 30.11.2015; פסק הדין ניתן ביום 22.12.2015; דירה נוספת בבניין ניזוקה כתוצאה מההריסה וכן נפגעו צינורות ביוב וצינורות ניקוז.

 • 3.12.2015 – הצבא הרס את בית משפחת עליוה בשכם; פיגוע מיום 1.10.2015, בו נהרגו בני הזוג הנקין; צו הריסה הוצא ביום 20.10.2015; עתירה 7220/15 בשם המשפחה והמוקד הוגשה ביום 27.10.2015; פסק הדין ניתן ביום 1.12.2015; חמש דירות נוספות בבניין ניזוקו קשה ואינן ראויות למגורים, תשעה בתים סמוכים וכן מסגד ניזוקו במידה פחותה (הנתונים לגבי הנזקים למבנים השכנים באדיבות OCHA).

 • 2.12.2015 – הצבא הרס את בית משפחת עכארי במחנה הפליטים שועפאט, ירושלים המזרחית; פיגוע מיום 5.11.2014, בו נהרגו ג'דעאן אסד ושלום בעדני; צו הריסה הוצא ביום 20.11.2014; עתירה 8025/14 בשם המשפחה והמוקד הוגשה ביום 26.11.2014; פסק הדין ניתן ביום 31.12.2014; שלוש דירות נוספות באותו מבנה נפגעו בדרגות שונות כתוצאה מן ההריסה (הנתונים לגבי הנזקים לדירות השכנות באדיבות OCHA). בדיון שהתקיים במסגרת בג"ץ 6745/15 טענה המדינה, כי שני ניסיונות קודמים לביצוע צו ההריסה נכשלו בשל מהומות שפרצו במחנה הפליטים – במהלך הניסיון השני נהרג תושב המחנה ושלושה אחרים נפצעו.

 • 16.11.2015 – הצבא הרס את בית משפחת אבו שאהין במחנה הפליטים קלנדיה, נפת רמאללה; פיגוע מיום 19.6.2015, בו נהרג דני גונן; צו הריסה הוצא ביום 15.10.2015; עתירה 7081/15 בשם בעלת הדירה הגב' חסן עמאר והמוקד הוגשה ביום 22.10.2015; פסק הדין ניתן ביום 12.11.2015; שתי דירות נוספות ניזוקו קשה ואינן ראויות למגורים: האחת בבניין בו מצויה הדירה שנהרסה, והאחרת בבניין הסמוך. חמש דירות נוספות בבניינים הסמוכים ניזוקו במידה פחותה (הנתונים לגבי הנזקים לדירות השכנות באדיבות בצלם).

 • 14.11.2015 – הצבא הרס את בית משפחת חאמד בסילוואד, נפת רמאללה; פיגוע מיום 29.6.2015, בו נהרג מלאכי רוזנפלד; צו הריסה הוצא ביום 15.10.2015; עתירה 7084/15 בשם המשפחה והמוקד הוגשה ביום 22.10.2015; פסק הדין ניתן ביום 12.11.2015; שמונה מבנים סמוכים ניזוקו (הנתונים לגבי הנזקים לדירות השכנות באדיבות בצלם).

 • 14.11.2015 – הצבא הרס את בית משפחת כוסא בשכם; פיגוע מיום 1.10.2015, בו נהרגו בני הזוג הנקין; צו הריסה הוצא ביום 15.10.2015; עתירה 7087/15 בשם המשפחה והמוקד ועתירה 7092/15 בשם השכנים והמוקד הוגשו ביום 22.10.2015; פסק הדין ניתן ביום 12.11.2015; שתי דירות נוספות באותו בניין ניזוקו קשות והפכו בלתי ראויות למגורים (הנתונים לגבי הנזקים לדירות השכנות באדיבות בצלם).

 • 14.11.2015 – הצבא הרס את בית משפחת חג' חמד בשכם; פיגוע מיום 1.10.2015, בו נהרגו בני הזוג הנקין; צו הריסה הוצא ביום 15.10.2015; עתירה 7085/15 בשם המשפחה והמוקד ועתירה 7076/15 בשם השכנים והמוקד הוגשו ביום 22.10.2015; פסק הדין ניתן ביום 12.11.2015; שתי דירות נוספות באותו בניין ניזוקו קשות ואינן ראויות למגורים (הנתונים לגבי הנזקים לדירות השכנות באדיבות בצלם).

 • 14.11.2015 – הצבא הרס את בית משפחת רזק בשכם; פיגוע מיום 1.10.2015, בו נהרגו בני הזוג הנקין; צו הריסה הוצא ביום 15.10.2015; עתירה 7079/15 בשם המשפחה והמוקד הוגשה ביום 22.10.2015 ועתירה 7082/15 בשם השכנים והמוקד הוגשה ביום 5.11.2015; פסק הדין ניתן ביום 12.11.2015; שתי דירות נוספות באותו בניין ניזוקו ואינן ראויות עוד למגורים (הנתונים לגבי הנזקים לדירות השכנות באדיבות בצלם).

 • 20.10.2015 – הצבא הרס את בית משפחת השלמון בחברון; פיגוע מיום 10.11.2014, בו נהרגה דליה למקוס; צו הריסה הוצא ביום 19.8.2015; עתירה 5844/15 בשם המשפחה והמוקד ועתירה 5839/15 בשם השכנים והמוקד הוגשו ביום 15.10.2015; פסק הדין ניתן ביום 15.10.2015; חצר השייכת לדירה שכנה ניזוקה כתוצאה מן ההריסה.

 • 6.10.2015 – הצבא הרס את בית משפחת גסאן אבו ג'מאל בג'בל מוכבר, ירושלים המזרחית; פיגוע מיום 18.11.2014, בו נהרגו אברהם שמואל גולדברג, משה טברסקי, קלמן לוין, זידאן סיף, אריה קופינסקי ויחיאל חיים רוטמן; צו הריסה הוצא ביום 20.11.2014; עתירה 8066/14 בשם המשפחה והמוקד הוגשה ביום 27.11.2015; פסק הדין ניתן ביום 31.12.2014; שבע דירות נוספות נפגעו בדרגות שונות כתוצאה מן ההריסה.

 • 6.10.2015 – הצבא אטם את חדרו של מועתז חג'אזי בבית משפחתו באבו תור, ירושלים המזרחית; ירי לעבר יהודה גליק ביום 29.10.2014; צו הריסה הוצא ביום 19.11.2014; עתירה 8024/14 בשם המשפחה והמוקד הוגשה ביום 26.11.2014; פסק הדין ניתן ביום 15.6.2015.

 • 6.10.2015 – הצבא הרס את בית משפחת ג'עאביס בג'בל מוכבר, ירושלים המזרחית; פיגוע מיום 4.8.2014, בו נהרג אברהם וואעלס; צו הריסה הוצא ביום 13.11.2014; עתירה 7823/14 בשם המשפחה הוגשה על ידי עורך דין פרטי ביום 18.11.2014; פסק הדין ניתן ביום 31.12.2014; ארבע דירות נוספות ניזוקו כתוצאה מן ההריסה (הנתונים לגבי הנזקים לדירות השכנות באדיבות OCHA).

 • 1.7.2015 – הצבא אטם את בית משפחת עודיי אבו ג'מאל בג'בל מוכבר, ירושלים המזרחית; פיגוע מיום 18.11.2014, בו נהרגו אברהם שמואל גולדברג, משה טברסקי, קלמן לוין, זידאן סיף, אריה קופינסקי ויחיאל חיים רוטמן; צו הריסה הוצא ביום 20.11.2014; עתירה 8070/14 בשם המשפחה והמוקד הוגשה ביום 2.12.2014; פסק הדין ניתן ביום 31.12.2014.

 • 19.11.2014 – הצבא הרס את בית משפחת שלודי בסילוואן, ירושלים המזרחית; פיגוע מיום 22.10.2014, בו נהרגו התינוקת חיה-זיסל ברון וקארן ימימה מוסקרה; צו הריסה הוצא ביום 14.11.2014; המשפחה סירבה להגיש השגה כנגד הכוונה להרוס את הדירה או לפנות לבג"ץ, בשל אי אמון במערכת המשפט הישראלית.

 • 18.8.2014 – הצבא הרס את בית משפחת חוסאם קוואסמה בחברון; חטיפת ורצח שלושת הנערים: איל יפרח, נפתלי פרנקל וגיל-עד שַׁעֶר ביום 13.6.2014; צו הריסה הוצא ביום 16.7.2014; עתירה 5300/14 בשם המשפחה והמוקד הוגשה ביום 31.7.2014; פסק דין ניתן ביום 11.8.2014.

 • 18.8.2014 – הצבא אטם את בית משפחת מרואן קוואסמה בחברון; חטיפת ורצח שלושת הנערים: איל יפרח, נפתלי פרנקל וגיל-עד שַׁעֶר ביום 13.6.2014; צו הריסה הוצא ביום 16.7.2014; עתירה 5290/14 בשם המשפחה והמוקד הוגשה ביום 31.7.2014; פסק הדין ניתן ביום 11.8.2014.

 • 18.8.2014 – הצבא הרס את בית משפחת אבו עיישה בחברון; חטיפת ורצח שלושת הנערים: נפתלי פרנקל, איל יפרח וגיל-עד שַׁעֶר ביום 13.6.2014; צו הריסה הוצא ביום 16.7.2014; עתירה 5295/14 בשם המשפחה והמוקד הוגשה ביום 31.7.2014; פסק הדין ניתן ביום 11.8.2014; דירה נוספת ניזוקה (הנתונים לגבי הנזק לדירה השכנה באדיבות OCHA).

 • 2.7.2014 – הצבא הרס את בית משפחת עואד באידנא, נפת חברון; פיגוע מיום 14.4.2014, בו נהרג ברוך מזרחי; צו הריסה הוצא ביום 23.6.2014; עתירה 4597/14 בשם המשפחה והמוקד הוגשה ביום 29.6.2014; פסק הדין ניתן ביום 1.7.2014; שתי דירות נוספות ניזוקו בדרגות שונות, וכן מחסנים בקומת הקרקע.
* ביום 29.10.2015 התקיים דיון בבג"ץ בעתירות שהגיש המוקד כנגד צווי הריסה שהוציא הצבא לשישה בתי מגורים. במסגרת הדיון, ולאור השיהוי בו נוקטת המדינה בביצוע צווי הריסה שאושרו בבית המשפט, דרשו השופטים מן המדינה להגיש פירוט של צווי הריסה שהוּצאו מאז שנת 2013 ושהעתירות שהוגשו כנגדם נדחו על ידי בית המשפט. הפירוט אמור היה לכלול את מועדי פסק הדין ומועדי ביצוע ההריסה. המעקב אחר עיתוי ביצוע צווי ההריסה – מקורו בדרישה זו של בית המשפט.


השגות תלויות ועומדות כנגד צו הריסה
 • 11.3.2018 – הוּגשו השגות בשם משפחת קונבע (השוכרת) ובשם בעל הבית; פיגוע מיום 9.1.2018, בו נהרג רזיאל שבח; צו הריסה לבית המשפחה בג'נין, הוצא ביום 7.3.2018.

 • 15.11.2015 – הוּגשו השגות בשם משפחת אבו גאנם (השוכרת) ובשם בעל הבית; פיגוע מיום 13.10.2015, בו נהרגו אלון אנדרי גובברג, חיים חביב וריצ'רד לייקין; צו הריסה לבית המשפחה בג'בל מוכבר, ירושלים המזרחית, הוּצא ביום 11.11.2015.


צו הריסה שבוּטל בעקבות השגה
 • 12.4.2016 – הצבא ביטל צו הריסה בעקבות השגה, שהוּגשה על ידי JLAC בשם בעל הבית; השגה בשם בעל הבית הוּגשה ביום 16.2.2016; פיגוע מיום 25.1.2016 בהתנחלות בית חורון, בו נהרגה שלומית קריגמן; צו להריסת הבית בעור א-תחתא, נפת רמאללה, הוּצא ביום 11.2.2016.

צווי הריסה ואטימה שבוטלו על ידי בג"ץ
 • 27.9.2016 – בג"ץ ביטל צו הריסה לבית משפחת סאייח בשכם; בהחלטה שניתנה בעתירה 1638/16, שהוגשה בשם המשפחה והמוקד, קבע בג"ץ שיש לבטל את צו ההריסה בשל תשתית ראייתית בלתי מספיקה לשם הפעלת תקנה 119; פיגוע מיום 1.10.2015, בו נהרגו בני הזוג הנקין; צו הריסה לבית המשפחה בשכם הוּצא ביום 4.2.2016.

 • 3.4.2016 – בג"ץ ביטל צו אטימה לבית משפחת טוויל בצור באהר, ירושלים המזרחית; בהחלטה שניתנה בעתירה 1777/16, שהוגשה בשם המשפחה והמוקד, קבע בג"ץ שיש לבטל את צו האטימה בשל חוסר מידתיות לאור חלקו הקטן יחסית של הצעיר באירוע; פיגוע מיום 13.9.2015, בו נהרג אלכסנדר לבלוביץ'; צו לאטימת בית המשפחה הוּצא ביום 4.2.2016.

 • 3.4.2016 – בג"ץ ביטל צו אטימה לבית משפחת אטרש בצור באהר, ירושלים המזרחית; בהחלטה שניתנה בעתירה 1336/16, שהוגשה בשם המשפחה והמוקד, קבע בג"ץ שיש לבטל את צו האטימה בשל חוסר מידתיות לאור חלקו הקטן יחסית של הצעיר באירוע; פיגוע מיום 13.9.2015, בו נהרג אלכסנדר לבלוביץ'; צו לאטימת בית המשפחה הוּצא ביום 4.2.2016.

 • 3.4.2016 – בג"ץ ביטל צו אטימה לבית משפחת אבו כף בצור באהר, ירושלים המזרחית; בהחלטה שניתנה בעתירה 1337/16, שהוגשה בשם המשפחה והמוקד, קבע בג"ץ שיש לבטל את צו האטימה בשל חוסר מידתיות לאור חלקו הקטן יחסית של הצעיר באירוע; פיגוע מיום 13.9.2015, בו נהרג אלכסנדר לבלוביץ'; צו לאטימת בית המשפחה הוּצא ביום 4.2.2016.

 • 31.3.2016 – בג"ץ ביטל צו הריסה שהוצא לבית משפחת מרעי בקראוות בני חסן, נפת סלפית; בהחלטה שניתנה בעתירה 1125/16, שהוגשה בשם המשפחה והמוקד, קבע בג"ץ שיש לבטל את צו ההריסה בשל היעדר זיקת מגורים מספקת; פיגוע מיום 3.10.2015, בו נהרגו אהרון בנט ונחמיה לביא; צו הריסה לבית המשפחה בקראוות בני חסן, נפת סלפית, הוּצא ביום 20.1.2016.

 • 1.12.2015 – בג"ץ ביטל צו הריסה שהוצא לבית משפחת אבו חאשיה במחנה הפליטים עסכר, שכם; בהחלטה שניתנה בעתירה 6745/15, שהוגשה בשם המשפחה והמוקד, קבע בג"ץ שיש לבטל את צו ההריסה בשל השיהוי הניכר מאז הוצאתו; פיגוע מיום 10.11.2014, בו נהרג אלמוג שילוני; צו ההריסה הוּצא ביום 3.10.2015.

 • 12.11.2015 – בג"ץ ביטל צו הריסה שהוצא לבית משפחת אסחאק אנעאם בסילוואד, נפת רמאללה; בהחלטה שניתנה בעתירה 7040/15 בשם בעל הבית, שהוגשה על ידי עורך דין פרטי, החליטו שופטי בג"ץ כי הדירה לא תיהרס בכפוף לכך שבעל המבנה יפנה את בני המשפחה; פיגוע מיום 29.6.2015, בו נהרג מלאכי רוזנפלד; צו הריסה הוּצא ביום 15.10.2015; עתירה 7077/15 בשם המשפחה והמוקד הוגשה ביום 22.10.2015 ועתירה 7180/15 בשם השכנים והמוקד הוגשה ביום 26.10.2015.

101 בתים בהם ביצע הצבא מדידות; טרם הוּצאו צווי הריסה

לצפייה בטבלה המפרטת את הבתים שנמדדו

mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב