שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
1.1.2018

פעילות המוקד בשנת 2017: סיכום ונתונים

בשנת 2017 ציינו חמישים שנה לכיבוש, ומהלכה המשיכה ממשלת ישראל לקדם את מדיניותה לבצר את השליטה בגדה המערבית. היא גם פעלה כדי להלך אימים על שומרי סף ומבקרים של הכיבוש במטרה להשתיקם. במסגרת נסיבות קשות אלה, המשיך המוקד להגנת הפרט בעבודתו לסייע ליחידים ולקדם שינויים מערכתיים. אנחנו יכולים להסתכל בלא מעט סיפוק על הישגינו בשנה זאת.

המוקד נתן השנה סיוע משפטי חינם ליותר מ-8,000 אנשים. סיוע זה כולל בין היתר איתור פלסטינים שנלקחו למעצר, הסדרת ביקורים של קרובי משפחה אצלם וטיפול בתלונות על מעשי אלימות והתעללות שננקטו כלפיהם; סינגור למען זכויותיהם של תושבי ירושלים; השגת ההיתרים החיוניים לשם כניסה לאדמות חקלאיות הלכודות ב"מרחב התפר", לשם מעבר בין הגדה המערבית לרצועת עזה או לשם נסיעה לחו"ל; וכן עתירות לבג"ץ למניעת הריסת בתים עונשיות. גם כאשר מדובר במקרים שנראים חסרי תקווה, המוקד פועל ללא לאות למען הכרה עקרונית בזכויות יסוד. למעשה, בזכות סינגור נחוש, למעלה מ-80% מהמקרים בטיפולנו הסתיימו בהצלחה השנה (ר' נתונים סטטיסטיים להלן).

בנוסף לסיוע במקרים פרטניים, פעלנו להביא לשינויים מערכתיים, באמצעות מחקר והגשת עתירות עקרוניות לבתי המשפט. גם כאן אנו יכולים להצביע על כמה מהישגינו בשנה זו:
  • בשני פסקי דין שניתנו השנה, ציין בית המשפט העליון כי האוכלוסייה הפלסטינית בירושלים הינה "אוכלוסייה ילידית" בעלת "מעמד מיוחד" בעיר. המוקד הגיש בקשות להצטרף כידיד בית המשפט בשני התיקים.
  • בשנה זו זכינו לראות את פירות ההצלחה של סדרת עתירות שהגשנו לבג"ץ בנושא איחוד משפחות. למעלה מ-1,500 בני זוג פלסטינים קיבלו סוף כל סוף מעמד בירושלים לאחר שנים של מגורים בעיר ללא כל ודאות באשר לעתיד, ותוך קבלת זכויות סוציאליות מוגבלות ביותר.
  • המוקד ובצלם פרסמו דוח משותף אודות ההתעללות ושלילת הזכות להליך הוגן בהן נוקטת ישראל במהלך מעצרם, חקירתם והחזקתם במעצר של קטינים פלסטינים מירושלים המזרחית.
  • המוקד מנע את גירושו לעזה של צעיר שעבר להתגורר בגדה המערבית בינקותו. ישראל מסרבת לעדכן שינויי כתובת מעזה לגדה ומאיימת בגירושם של אלו המתגוררים בגדה באופן "בלתי חוקי" לשיטתה.
  • בחודש דצמבר הצלחנו להדוף צורה חדשה של ענישה קולקטיבית. בעקבות ערעור שהגיש המוקד, המדינה חזרה בה מהאשמותיה חסרות היסוד כלפי קרוביו של מפגע, ובית הדין לעררים ביטל את ההליכים להפסקת איחוד המשפחות בו הם נוטלים חלק.

 פעילות סיכום סטטיסטי

 

 

סה"כ תיקים 2017

7,020

פניות חדשות

1,200

פניות מתנהלות

305

הליכים משפטיים חדשים

172

הליכים משפטיים מתנהלים

 

 

 

 

הסתיימו בהצלחה

2017

פילוח על פי נושא טיפול

 

99%

4,560

איתורים חדשים

איתור כלואים

1,930

איתורים חוזרים

3

עתירות הביאס קורפוס

 

 

92%

139

פניות חדשות

זכויות כלואים/עינויים

291

פניות מתנהלות

50

הליכים משפטיים חדשים

36

הליכים משפטיים מתנהלים

 

 

86%

316

פניות חדשות

חופש תנועה

562

פניות מתנהלות

158

הליכים משפטיים חדשים

58

הליכים משפטיים מתנהלים

 

 

60%

58

פניות חדשות

תושבות וזכויות סוציאליות בירושלים המזרחית

297

פניות מתנהלות

82

הליכים משפטיים חדשים

57

הליכים משפטיים מתנהלים

 

עודם מתנהלים

0

פניות חדשות

כבוד המת

10

פניות מתנהלות

1

הליכים משפטיים חדשים

10

הליכים משפטיים מתנהלים

 

 

0

11

פניות חדשות

הריסות בתים עונשיות

18

פניות מתנהלות

8

הליכים משפטיים חדשים

3

הליכים משפטיים מתנהלים

 

עודם מתנהלים

6

פניות חדשות

תביעות נזיקים

22

פניות מתנהלות

3

הליכים משפטיים חדשים

8

הליכים משפטיים מתנהלים

 

mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב