שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
26.12.2017

מנתוני שירות בתי הסוהר עולה: בחמשת החודשים האחרונים של שנת 2017 הוחזקו מאות קטינים פלסטינים במתקני שב"ס

ביום 7.8.2017 פנה המוקד להגנת הפרט לשירות בתי הסוהר בבקשה לפי חוק חופש מידע בנוגע לקטינים פלסטינים תושבי הגדה המערבית וירושלים המזרחית, שהוחזקו במתקני כליאה של שב"ס בשנת 2017. זאת, כחלק מהמעקב שמנהל המוקד בעניין, במסגרתו הוציא לאחרונה, בשיתוף עם בצלם, דו"ח בנושא מעצרם של נערים בירושלים המזרחית. בפנייתו, ביקש המוקד נתונים אודות מספרם ומקום החזקתם של הקטינים הכלואים – במעצר, מעצר מינהלי או מאסר, בפילוח על פי גילם, מינם וסטטוס הכליאה שלהם.

בימים 17.12.2017 ו-26.12.2017 התקבלו תשובותיו של שב"ס, מהן עולה, כי בין החודשים אוגוסט - דצמבר, הוחזקו במתקני הכליאה של שב"ס, בין 344 ל-411 קטינים פלסטינים, מהם בין 287 ל-301 מהגדה המערבית ובין 77 ל-110 מירושלים המזרחית; וכן 10 קטינות פלסטיניות, מהן 8 מהגדה ו-2 מירושלים.

שב"ס סירב לבקשת המוקד להעביר אליו נתונים אלו על בסיס חודשי – זאת, על אף היותם מידע חשוב ובעל אופי ציבורי, אשר ראוי כי יהיה גלוי ונגיש לכל דורש. משכך, ייאלץ המוקד לשוב ולפנות לשב"ס באופן תקופתי בכדי לקבל נתונים עדכניים.

mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב