שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
31.8.2017

המוקד להגנת הפרט לבית הדין לעררים: יש לדחות על הסף את בקשת "אם תרצו" להצטרף להליך הנוגע לשלילת מעמד מבני משפחת מפגע

ביום 25.1.2017 הודיע שר הפנים, כי שלל את מעמדם בישראל של בני משפחתו של מבצע הפיגוע מיום 8.1.2017 בארמון הנציב בירושלים. בעקבות זאת, פנה המוקד ביום 26.1.2017 לבית הדין לעררים, בדרישה למנוע את גירושם של בני המשפחה ולהורות על ביטול ההחלטה הפסולה. דיון בערר נקבע ליום 10.9.2017.

ביום 30.8.2017, כעשרה ימים לפני מועד הדיון, הגישו תנועת "אם תרצו" והוריה של אחת מן ההרוגות בפיגוע, בקשה להצטרף להליך כבעלי דין, על מנת להשמיע את קולם בנושא.

בתגובתו לבקשת ההצטרפות מיום 31.8.2017, ביקש המוקד מבית הדין לדחות את הבקשה על הסף. בין השאר טען המוקד, כי אין בין מטרותיה של תנועת "אם תרצו" לבין הסוגיה העומדת במרכזו של ההליך – הנוגע לעניינם הפרטני של בני משפחתו של המפגע – דבר וחצי דבר. בנוסף הדגיש המוקד, כי ההליך לא עוסק במפגע או בשלילת זכויותיו, ואילו בני משפחתו שבעניינם הוא מתנהל לא מואשמים בדבר. על כן, לא ברור אילו מזכויותיהן של ההורים השכולים עלולות להיפגע אם לא יצורפו להליך, ואיזו תרומה תושג מצירופה של "אם תרצו". עוד הוסיף המוקד, כי בקשה מסוג זה יש להגיש בהקדם האפשרי, ולא במועד סמוך לדיון, כשמונה חודשים לאחר הגשת הערר, וכי בשלב זה אין מקום לצרף להליך בעלי דין נוספים.

צירופם של המבקשים, קובע המוקד, לא רק שלא יתרום דבר להליך, אלא עלול לפגוע באפשרות לקיים דיון ענייני ואף לגרום לזיהום ההליך.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב