שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
22.8.2017

המוקד בפנייה חריפה ליועץ המשפטי לממשלה: הריסה עונשית של בית מבלי לוודא קודם לכן כי ההודעה על סירוב להשגה בעניין התקבלה, היא מעשה חמור ביותר; השימוש בסמכות ענישה כה דרקונית מחייב הקפדה מדוקדקת על ההליך המינהלי, ובכלל זה על מיצוי הזכות לטיעון

ביום 16.8.2017 הרס הצבא בית בכפר כובר שבנפת רמאללה, בו התגוררו בני משפחתו של מבצע פיגוע בהתנחלות חלמיש ביום 21.7.2017. ההריסה התבצעה מבלי שהתאפשר למשפחה להגיש עתירה לבג"ץ כנגד ההחלטה, שכן הודעה בדבר דחיית ההשגה לא נמסרה למוקד להגנת הפרט המייצג אותם.

בהמשך אותו יום שיגר המוקד לצבא מכתב חריף, בו דרש לקבל הסבר אודות ההתנהלות המקוממת והריסתו החפוזה של הבית, תוך הפרה של כללי הצדק הטבעי. בתגובה מסר הצבא, כי הודעה בדבר דחיית ההשגה נשלחה למוקד עוד ביום 8.8.2017. ברם, כאמור, הודעה שכזו לא התקבלה במוקד, וברי כי הצבא לא טרח לוודא כי היא אכן התקבלה, אם אמנם נשלחה.

משכך, ביום 21.8.2017 שלח המוקד מכתב תקיף ליועץ המשפטי לממשלה בדרישה, כי תערך בדיקה של התנהלותו הקלוקלת של הצבא, שהביאה לתוצאה קשה ובלתי הפיכה מבלי שניתנה למשפחה במקרה זה האפשרות למצות את ההליכים למניעת ההריסה. כמו כן תבע המוקד כי במסגרת זו ייקבע כיצד בכוונת הצבא לפעול על מנת שמחדלים מסוג זה לא יישנו, וכי תוצאות הבדיקה יובאו לידיעתו.
[email protected] (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב