שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
17.8.2017

בעקבות עתירת המוקד נגד כוונת הצבא להשלים הריסה עונשית של יחידת מגורים בגדה המערבית, כשנה לאחר מימוש צו ההריסה: שרידי הקומה המדוברת ייאטמו ולא ייהרסו, כדי למנוע פגיעה בקומה התחתונה בה מתגוררת המשפחה

ביום 4.8.2016 הרס הצבא – באישורו של בג"ץ – קומה עליונה בבית בן שתי קומות בעיר יטא שבנפת חברון, בו מתגוררים הוריו ואחיו של מי שביצע פיגוע בתל אביב ביוני 2016 ומאז מצוי במעצר. מסיבות השמורות עמו, בעת ביצוע ההריסה, הותיר הצבא על תלו חדר אחד וכן חדר שירותים הצמוד לו. אולם כשנה לאחר מכן, הודיע הצבא כי בכוונתו "להשלים את הריסת שארית הקומה השנייה", שכן בידיו מידע "בדבר שימוש בני משפחת המחבל בחלק מהמבנה אשר לא נהרס במלואו".

לאחר שהמוקד הגיש עתירה ביום 30.7.2017 כנגד החלטה זו, הגיעו הצדדים להסכמה לפיה חלקי הקומה הנותרים ייאטמו בקצף, ולא ייהרסו וכך תמנע פגיעה אפשרית בקומה התחתונה, בה מתגוררת המשפחה. כן נקבע כי תינתן למשפחה התראה של 48 שעות לפני ביצוע האטימה. משכך, ביקשו הצדדים למחוק את העתירה.

טרם נקבע מועד ביצוע האטימה.
[email protected] (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב