שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
3.8.2017

בג"ץ מאשר הריסה עונשית של ארבעה בתים בגדה המערבית: בית אחד ייהרס במלואו; בשלושה בתים נוספים תיהרס רק הקומה העליונה, בהיעדר "זיקת מגורים" בין מבצעי הפיגועים לקומות התחתונות

ביום 3.8.2017 הכריע בג"ץ בעתירות המוקד להגנת הפרט לביטול צווי הריסה עונשית של ארבעה בתים בגדה המערבית. בג"ץ הותיר על כנו את הצו להריסת בית בסילוואד, אך צמצם את צווי ההריסה כנגד שלושה בתים בדיר אבו משעל.

בפסק הדין בעניין שלושת הבתים בדיר אבו משעל, קיבל בית המשפט את טענת המוקד, כי בהיעדר "זיקת מגורים" בין המפגעים לבין הקומות התחתונות, שבהן מחסנים בלבד, אין להרוס קומות אלו. משכך, התיר בית המשפט את הריסת הקומות העליונות בלבד, בהן מתגוררות משפחות המפגעים.

באשרו את הריסת הבית בסילוואד קבע בית המשפט, כי קיימת "זיקת מגורים" ברורה בין החשוד בביצוע הפיגוע לבין הבית המיועד להריסה, ודחה את טענת המוקד, כי ההחלטה להרוס את הבית איננה מידתית, בין היתר, בשל העובדה כי החשוד בביצוע הפיגוע לוקה בנפשו. בהתייחס לטענה כי הריסת הבית עלולה לסכן את יציבותם של מבנים סמוכים, קבע בית המשפט כי על הצבא לפעול כפי שהתחייב בתגובתו לעתירה, ולהרוס את הבית "באמצעות ציוד מכני הנדסי... תוך לקיחה בחשבון של הסיכונים לגרימת נזק לבתים בסביבה ועל בסיס חוות דעת הנדסית מפורטת".

בפסק דין זה חזר השופט פוגלמן על הסתייגותו מההלכה הקיימת, אולם שב וציין כי ניתן לשנותה רק בהרכב מורחב: "... אף שהשקפתי שונה מההלכה הנוהגת, הרי הלכה זו מחייבת עד שלא תשתנה, ככל שכך יקרה, בהרכב מורחב. במגבלות ההלכה הקיימת, נראה כי אין מנוס מדחיית העתירה".

בפסקי הדין נקבע, כי ההריסות לא יבוצעו לפני צהרי יום 9.8.2017, "כדי לאפשר לעותרים שהות לצורך פינוי והתארגנות".
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב