שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
24.7.2017

המוקד עתר לבג"ץ כנגד הכוונה להרוס ארבעה בתים בגדה המערבית: בית המשפט הוציא צו ארעי המורה להימנע מלהרוס את הבתים עד להחלטה אחרת

ביום 17.7.2017 דחה הצבא השגות שהגיש המוקד להגנת הפרט כנגד צווי הריסה עונשית, שהוּצאו לארבעה בתי מגורים בנפת רמאללה; שלושה מהבתים שוכנים בדיר אבו משעל ואחד בסילוואד. ביום 23.7.2017 עתר המוקד לבג"ץ, להורות לצבא לבטל את צווי ההריסה ולעכב את מימושם עד למתן החלטת השופטים.

המוקד חזר והדגיש את עמדתו העקרונית, לפיה הריסת בתים הינה ענישה קולקטיבית פסולה ואסורה מכל וכל, המנוגדת לדין הבינלאומי ולעקרון היסוד במשפט הישראלי, לפיו אין מענישים אדם בגין מעשים שלא ביצע. "לא מידתיות ולא שיקול דעת הופעלו כאן, אלא הוצאה לפועל של החלטתו של הדרג הפוליטי להרוס בתים, הא ותו לא", ציין המוקד בעתירות.

בעקבות הגשת העתירות הוציא בית המשפט צו ארעי, המורה למדינה להימנע מהריסת הבתים עד למתן החלטה אחרת. המדינה התבקשה להגיש את תגובתה לעתירות עד 24 שעות לפני מועד הדיון, שיתקיים לא יאוחר מיום 31.7.2017.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב