שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
19.3.2017

המדינה הודיעה בבג"ץ, כי תרכז את הקבורה והטיפול בחללים פלסטינים בידי גוף ממשלתי, עליו יוחלט בחודשים הבאים; בג"ץ: "כרגע אנחנו נכנסים לשלב שבו בית המשפט יפקח על ההתנהלות"

ערך כבוד המת מוכר במשפט הישראלי כחלק מהזכות החוקתית לכבוד האדם ומתייחס לא רק אל האדם המת, אלא גם אל בני משפחתו. בג"ץ קבע זה מכבר, כי "עקרון כיבוד המת, לא רק כציווי דתי אלא גם כנורמה וחובה חברתית, עניינו גם במתן האפשרות לאלה החיים – קרוביו, שארי בשרו, חבריו ומוקירי זכרו – לכבד את זכרו ולהתייחד עמו במקום בו הובא למנוחת עולם" (4638/07).

על אף שמאז שנת 2012, בעקבות שחרורו של גלעד שליט משביו, שבה ישראל להחזיר גופות של פלסטינים למשפחותיהם, הרי שהליך הטיפול למן הזיהוי והקבורה ועד להשבתן לידי המשפחות רצוף כשלים ומחדלים חמורים, כפי שנחשף זה מכבר, עד כדי "היעלמות" של קברים ו"אובדן" גופות. למרות שוועדת חקירה דנה בנושא ב-1999 ועמדה על הכשלים בטיפול בגופות, דומה כי לא הופקו לקחים במערכת הביטחון. משפחות רבות ממתינות שנים ארוכות להביא את בניהן לקבורה ולהתייחד עם זכרם, אך לשווא.

במסגרת 17 עתירות שהגיש המוקד להגנת הפרט בנושא – עשר בשנת 2013 ושבע בשנת 2015, טענה המדינה בשבעה מקרים, כי אינה מצליחה לאתר את הגופות.

ביום 10.10.2016 הגיש המוקד סדרת עתירות נוספת, בדרישה להורות למדינה להשיב גופות של פלסטינים, המוחזקות בידי ישראל מאז האינתיפאדה השנייה, למשפחות. המוקד טען, כי הרשויות נוקטות סחבת בלתי מתקבלת על הדעת בטיפול בבקשות המשפחות, וכי הן אינן משיבות, כנדרש על פי חוק, לפניותיו החוזרות ונשנות. המוקד שב והדגיש כי התנהלותה הכושלת של ישראל בטיפול, זיהוי והשבה של גופות פלסטינים, מהווה פגיעה חמורה בכבוד המת.

במקביל, הגיש גם מרכז ירושלים לסיוע משפטי ולזכויות אדם (JLAC) סדרת עתירות לבג"ץ, בעניין השבתן של מעל 100 גופות פלסטינים המוחזקות בידי ישראל, למשפחות.

ביום 6.3.2017 הודיעה המדינה במסגרת עתירות אלו, כי "נוכח ריבוי הפניות והעתירות בנושא זה, אשר הוגשו תוך תקופה קצרה באופן יחסי, נערכה ישיבה בפרקליטות המדינה, שמטרתה הייתה לברר כיצד ראוי היה לרכז ולנהל את מלאכת איתור הגופות וזיהויין – ובידי איזה מגופי הממשלה". המדינה ציינה כי הודעה זו מתייחסת גם לעתירות הנוכחיות, כמו גם לכמה עתירות קודמות שהגיש המוקד. בהמשך לכך, ביקשה המדינה להגיש בתוך ארבעה חודשים הודעה מעדכנת לבית המשפט על אופן טיפולה בנושא.

בדיון שהתקיים בבג"ץ ביום 16.3.2017 העירו השופטים, כי הטיפול בזיהוי וקבורת גופות פלסטינים הוא "בלשון המעטה לא מיטבי". בית המשפט הביע תמיהה על כך שמשך שנים לא טרחה המדינה להפקיד את הטיפול בתחום בידי גורם אחד מוגדר. לא הייתה בפי המדינה תשובה לכך, אך היא הבטיחה כי עתה "הסוגיה הובאה לפתחו של ראש הממשלה וסביב זה התנהלו עוד מספר מגעים עם הגורמים הרלוונטיים". השופטים הדגישו, כי "כרגע אנחנו נכנסים לשלב שבו בית המשפט יפקח על ההתנהלות". בנוסף העיר בית המשפט, כי יש מקום שהמדינה תיטול כבר עכשיו דגימות דנ"א משארים של חללים פלסטינים, שעד כה לא עלה בידה לאתר את מקום קבורתם.

בו ביום נתן בג"ץ החלטה, כי על המדינה להגיש הודעה מעדכנת בתוך ארבעה חודשים, עליה יהיו העותרים רשאים להגיב בתוך 15 ימים.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב