שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
14.6.2017

המוקד למינהל האזרחי: יש לבחון מחדש את הוראותיו של קפ"ק "מרחב התפר" ולערוך שינויים בהתאם לצרכי האוכלוסייה הפלסטינית

החל משנת 2003 מקיים הצבא הישראלי משטר היתרים בשטחי הגדה המערבית הכלואים בין חומת ההפרדה לבין הקו הירוק, אזורים אותם הוא מכנה "מרחב התפר". כל פלסטיני המתגורר בשטחים אלה או מעוניין להיכנס אליהם, נאלץ להצטייד מראש בהיתר לשם כך. משטר היתרים זה תקף רק לגבי פלסטינים – ישראלים ותיירים אינם נדרשים להיתר כלשהו על מנת להיכנס ל"מרחב התפר" או לשהות בו. מדובר בנישול זוחל של פלסטינים מאדמות הגדה המערבית, המנוגד למשפט הישראלי ולמשפט הבינלאומי.

לקראת פרסום נוסח חדש של פקודות (קפ"ק) "מרחב התפר", ביום 4.1.2017 פנה המוקד להגנת הפרט למינהל האזרחי ושב והדגיש, כי "מן הראוי לבטל את משטר ההיתרים. עם זאת, משעה שניתן פסק הדין בעתירות משטר ההיתרים, מן הראוי כי גורמי המינהל יעמדו בהתחייבויותיהם ובהוראותיו של פסק הדין".

ביום 9.3.2017 פרסם הצבא את הנוסח החמישי של קפ"ק "מרחב התפר", שניכר בו כי אינו מהווה אלא המשך של אותה מגמה, המצמצמת את זכויותיהם של פלסטינים לעבוד ולנוע בשטח זה ולעבד את הקרקעות החקלאיות שבבעלותם.

בעקבות זאת, פנה המוקד ביום 13.6.2017 למינהל האזרחי וטען, כי בניגוד לפסיקת בג"ץ, המכירה בזכותם של התושבים לעבד את קרקעותיהם, יחד עם משפחותיהם ועובדיהם, הצבא פועל בשיטתיות כדי לגזול זכות בסיסית זו, המצומצמת ממילא. המוקד הדגיש, כי הצבא ייסד מנגנון ביורוקרטי סבוך, שנועד לכאורה להסדיר את הגישה לאדמות, אלא שבפועל, המנגנון מקשה על התושבים הפלסטינים לממש את זכויותיהם ומונע את גישתם לאדמותיהם. בנוסף לכך, טען המוקד, הצבא נוקט סחבת בטיפול בבקשות התושבים להיתרים חקלאיים ואחרים: "במקום להסדיר את המשכיות הזיקה הקניינית של התושבים הפלסטינים לאדמתם שנכלאה מעבר לגדר ההפרדה, תוך כיבוד המסורת של עיבוד משפחתי-קולקטיבי של האדמות, גורם המינהל האזרחי נזק בלתי הפיך למנהגים ומרקם חיים שהתקיימו באזור משך דורות". לאור זאת דורש המוקד, כי המינהל האזרחי יבחן מחדש את הוראות הקפ"ק ויערוך בהן שינויים בהתאם לצרכי האוכלוסייה הפלסטינית.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב