שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
17.5.2017

נשרים חגים במעגלים: המדינה מסרבת למסור למשפחות פלסטיניות מידע אודות הטיפול בגופות בניהן; בעקבות עתירה לבג"ץ הצהירה כי תעביר את המידע, אך חזרה בה

נוכח התנהלותה השערורייתית של ישראל בטיפול בגופות פלסטינים המוחזקות בידי ישראל וכשלים רבים באיתורן, עתר המוקד להגנת הפרט בכמה הזדמנויות לבית המשפט, כדי להשיב הגופות למשפחות, על מנת שיוכלו להביאן לקבורה. במסגרת עתירות בשם שלוש משפחות, שגופות בניהן מוחזקות בידי ישראל מאז האינתיפאדה השנייה, הודיעה המדינה בנובמבר 2014, כי גורמי הצבא פתחו מספר קברים בדרום הארץ, שם על פי ההערכה היו אמורות שתיים מהגופות להימצא, אך אף אחת מהגופות שהוצאו מקבריהן לא תאמה את המטען הגנטי של בני המשפחות; במקרה השלישי לא ניתן היה לאתר את הגופה, בשל היעדר רישום מקום קבורה מדויק. לאור זאת טענה המדינה, כי "מוצו האפשרויות לאיתור [שלוש הגופות האבודות], ולפיכך מבחינה מעשית אין אפשרות להשיבן למשפחות".

ביום 10.8.2016 עתר המוקד להגנת הפרט לבית המשפט, להורות למרכז הלאומי לרפואה משפטית למסור מידע על פי חוק חופש המידע בעניין אותן שלוש גופות. הפנייה לבית המשפט באה בעקבות חודשים רבים של התעלמות מבקשתו של המוקד, לקבל לידיו את המסמכים הרלבנטיים לנושא, למרות שבהתכתבות מפברואר 2016 נמסר כי התיקים מצויים בידי המרכז.

בדיון בעתירה, ביום 1.12.2016, הסכימה המדינה, עקב הערות השופטים, למסור לידי המוקד את המסמכים המבוקשים, בכפוף לאישור מראש של גורמי הביטחון. כחודש וחצי לאחר מכן הודיעה המדינה, כי תאפשר מסירת המסמכים מהמכון לרפואה משפטית, למעט ציון מקום הקבורה, בשל התנגדות משטרת ישראל לחשוף מידע זה.

ואולם, בניגוד להצהרת המדינה כי תעביר את המסמכים המצויים בתיקי המכון לרפואה משפטית, הועברו לידי המוקד בפברואר 2017 רק חוות דעת פתולוגיות. בהודעתה מיום 4.5.2017 מסרה המדינה, כי רק עתה(!) התקבלו בפרקליטות המדינה "תיקי המכון לרפואה משפטית בנוגע לכל אחת מהגופות של המחבלים שהתקבלו ונותחו במכון", למרות שכבר שנה קודם לכן, בפברואר 2016, נמסר מהמכון שהתיקים אותרו. והנה, שוב מתחמקת המדינה ממסירת מידע, הפעם באמתלה שמרבית החומר הרלבנטי הוא בכלל סודי, וכי אין אפשרות להעבירו לידי המוקד ללא אישור הגורמים המוסמכים.

בתגובתו מיום 16.5.2017 מחה המוקד על התנהלותה המקוממת המדינה, אשר חגה שוב ושוב במעגלים – מבטיחה למסור מידע למשפחות על פי חוק, אך אז נמנעת מלקיים חובתה בתירוץ כזה או אחר, תוך הטעיה וגרירת רגליים בלתי מתקבלות על הדעת. המוקד ביקש מבית המשפט להורות למדינה להגיש כתב תשובה מטעמה עד ליום 18.6.2017, אם לא יועבר עד אז מלוא המידע המבוקש בעתירה. כמו כן ביקש המוקד, כי המדינה תשקול שוב את עמדתה בנוגע למסירת פרטים בעניין מקום הקבורה של שלוש הגופות. המוקד טען, כי הואיל והמדינה הצהירה בעבר כי הגופות כלל לא אותרו, הרי שאין מניעה למסור מידע זה, שכן יש בכך כדי לשפוך אור על העברת הגופות בשלבים הראשוניים, ולסייע למשפחות להתחקות אחר אתרי הקבורה בהן אולי קבורות גופות בניהן.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב