שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
13.6.2017

האמנם "הוראת שעה"? הכנסת אישרה להאריך את תוקפו של חוק האזרחות והכניסה לישראל זו השנה הארבע-עשרה

תוקף החוק הוארך עד ליום 30.6.2018, ברוב של 57 חברי כנסת מול 16 מתנגדים.

לקריאת פרוטוקול הישיבה במליאת הכנסת, מיום 12.6.2017
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב