שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
6.4.2017

ישראל ממשיכה ב"טרנספר השקט": בשנת 2016 שלל משרד הפנים את מעמדם של 95 פלסטינים מירושלים המזרחית

בינואר 2017, כבתחילת כל שנה, פנה המוקד להגנת הפרט אל משרד הפנים בבקשה לפי חוק חופש המידע, לקבלת נתונים על שלילת מעמדם של תושבי קבע בירושלים המזרחית בשנת 2016. הבקשה נשלחה במסגרת מאבקו של המוקד במדיניות "הטרנספר השקט" של פלסטינים תושבי ירושלים המזרחית, בה נוקטת ישראל.

על פי הנתונים שמסר משרד הפנים ביום 6.4.2017, בשנת 2016 הפקיעה ישראל את מעמדם של 95 פלסטינים מירושלים המזרחית, מתוכם 41 נשים ו-11 קטינים.

מנתונים שנתקבלו ממשרד הפנים במהלך השנים עולה, כי בין 1967 ל-2016 שללה ישראל את מעמדם של 14,595 פלסטינים מירושלים המזרחית.

ממשרד הפנים נמסר עוד, כי לא חלו שינויים במדיניותו, לפיה לא יישלל מעמדם של תושבי קבע המתגוררים בשכונות התפר בירושלים או שעברו להתגורר בגדה המערבית, וכן של תושבי קבע השוהים בחו"ל ומקפידים לבקר בישראל לפחות אחת לשבע שנים.

המוקד מזכיר, כי מעמדם של תושבי ירושלים המזרחית אינו כמעמדו של כל תושב קבע אחר – מדובר באיזור שסופח לישראל ועל תושביו נכפה מעמד של תושבות קבע בישראל. אלו הם תושביו הטבעיים של המקום, ואסור שמעמדם יהיה בר פקיעה. המוקד חוזר על עמדתו, כי ככל שמדובר בתושבי ירושלים המזרחית, אשר פיסת ארץ זו היא ביתם, יש לקבוע כי רישיונות הישיבה שלהם בישראל אינם פוקעים ואין לשלול את מעמדם, גם בעקבות שהייה ממושכת בחו"ל או רכישת מעמד במדינה אחרת.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב