שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
22.3.2017

המוקד לבית הדין לעררים: בניגוד לנהלים ולפסיקת העליון, שולל משרד הפנים מעמד בישראל מקטינים, תושבי ירושלים המזרחית, שהוריהם העתיקו את מרכז חייהם לחו"ל

כחלק ממאבקו המתמשך של המוקד להגנת הפרט במדיניות הטרנספר השקט שמנהל משרד הפנים, לדחיקת רגליהם של פלסטינים תושבי ירושלים המזרחית אל מחוץ לעיר באמצעות שלילת מעמדם בישראל, פונה המוקד מדי שנה לרשות בבקשות לפי חוק חופש המידע, לקבלת נתונים בעניין.

מהנתונים שנמסרו עולה, כי בין השנים 2014-2011 שלל משרד הפנים את מעמדם בישראל של 85 קטינים, תושבי ירושלים המזרחית, בשל מעברם עם הוריהם לחו"ל. לאור זאת, פנה המוקד למשרד הפנים באוקטובר 2015, וביקש הבהרה בנוגע לנתונים אלו, שבבירור סותרים את נהלי הרשות עצמה, כמו גם את פסיקת בית המשפט העליון. על פי נהלי משרד הפנים, מעמדו בישראל של תושב ירושלים המזרחית שעבר להתגורר בחו"ל פוקע מאליו לאחר 7 שנים. ואולם הנהלים, שעוגנו גם בפסיקת בית המשפט העליון (עע"ם 9807/09), קובעים כי לא יישלל מעמדם של תושבים קטינים שעזבו את הארץ עם הוריהם לחו"ל או קיבלו מעמד בארץ אחרת בעודם קטינים. במקרה כזה, מניין 7 השנים יחל רק מיום הגיעם לבגרות.

תשובתו של משרד הפנים, שנתקבלה בחלוף תשעה חודשים מאז הבקשה, אוששה את חששות המוקד. משרד הפנים הודה, כי הוא שולל את מעמדם של קטינים אוטומטית עם שלילת מעמד הוריהם, שעזבו לחו"ל.

ביום 18.7.2016 פנה המוקד שוב למשרד הפנים והדגיש כי מתשובת הרשות עולה, שהיא נוקטת "במדיניות פסולה מיסודה. הדבר חמור אף יותר לאור העובדה כי אלו שזכויות היסוד שלהם נפגעות באופן ישיר וקשה מנקיטתכם במדיניות פסולה זו, הינם קטינים". כל עוד התושב הינו קטין ואין גורלו בידו, אין להחליט עבורו ולשלול מעמדו. המוקד ביקש ממשרד הפנים להודיע לאלתר על הפסקת הפרקטיקה של שלילת מעמד מקטינים, תושבי ירושלים המזרחית.

משלא נתקבל מענה לפניית המוקד גם בחלוף 7 חודשים, פנה המוקד לבית הדין לעררים, ביום 12.2.2017, בבקשה להורות למשרד הפנים להשיב לפנייה ולתקן את המדיניות הפסולה הנוהגת.

דיון בערר יתקיים ביום 19.6.2017.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב