שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
26.3.2017

המוקד ליועץ המשפטי לממשלה: נוכחותם, באישור המשטרה, של הורי הנרצחת בעת אטימת הבית בג'בל מוכבר מזכירה מחזה ראווה בכיכר העיר

לקריאת מכתב המוקד
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב