שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
23.3.2017

אירוע בכיכר העיר? הצבא אטם את הבית בג'בל מוכבר והורי הנרצחת, מלווים בשוטרים, הגיעו כדי לצפות בענישה

בעקבות פסק הדין שניתן בבג"ץ, החלה משטרת ישראל ביום 22.3.2017 באטימה עונשית של בית משפחתו של תושב ג'בל מוכבר, שביצע פיגוע ביום 8.1.2017 בירושלים, במהלכו נהרג. האטימה בוצעה בשני שלבים: תחילה נאטמה קומת המרתף, וביום המחרת נאטמה הקומה העליונה, בה התגוררו האיש, רעייתו וארבעת ילדיהם הקטנים.

כאילו לא די בענישה הקולקטיבית של בני המשפחה, להם לא היתה יד באירוע, מפקד מחוז ירושלים הוסיף חטא על פשע ואישר להוריה של אחת הנרצחות בפיגוע להגיע ולצפות באטימה העונשית.

מדובר בצעד מקומם וסר טעם, העלול ליצור תקדים מסוכן, בו ענישה המופקדת בידי זרועות החוק תהפוך למחזה ראווה ציבורי, ולהסיג את החברה בחזרה אל כיכר העיר.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב