שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
12.3.2017

מה קורה בכלא הסודי שמחזיקה ישראל? שואל המוקד והצבא עונה: "נבקש להפנותך לתשובתנו לפנייתכם הקודמת בעניין זה משנת 2011, המצורפת לעיונכם בשנית", אלא שגם בתשובה מ-2011 לא ניתן המידע המבוקש

לקריאת פניית המוקד להגנת הפרט

לקריאת תשובתו הלקונית של הצבא
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב