שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
6.3.2017

הבירוקרטיזציה של הכיבוש: הצבא נכשל באיתור קטין פצוע שנעצר על ידי כוחות הביטחון. עתה מציגה המדינה טופס חדש לשם "פנייה מסודרת" לאיתור כלואים כבשֹוֹרה החדשה

ביום 28.11.2016 לפנות בוקר עצרו כוחות הביטחון הישראליים קטין בן 17, פצוע ברגלו ונזקק לניתוח, בביתו שבנפת רמאללה. משפחתו, שאינה יודעת נפשה מחרדה, פנתה למוקד להגנת הפרט כדי לאתר את מקום הימצאו של הבן הפצוע. רק בעקבות עתירת "הביאס קורפוס" שהגיש המוקד לבג"ץ, מסרה המדינה ביום 30.11.2016 מידע על מקום הימצאו של הנער, שהוחזק כל הזמן באשפוז בבית החולים הדסה בירושלים.

כישלון זה של הצבא באיתור עצור אינו מקרה בודד, וחרף פסיקת בג"ץ ונהלי הצבא, חוזרים ונשנים כשלים במערכת שמנהל הצבא לאיתור עצורים וכלואים.

בתגובה לעתירת המוקד הציגה המדינה טופס חדש, לשימוש אגודות ציבוריות הפונות לצבא בבקשות לאיתור עצורים פלסטינים. אין כל הצעה לייעול המנגנון הצבאי לאיתור או לטיפול מיוחד במקרים רגישים, כעצורים קטינים ו/או פצועים, אלא בירוקרטיזציה של ההליך, המתגלגלת לפתחם של ארגוני זכויות האדם והמשפחות.

בדיון בבג"ץ נחה דעתם של השופטים מהנהגת הטופס החדש, אולם השופט דנציגר הדגיש, כי "זה מקרה שמעורר שאלה" לאור העובדה שמדובר בקטין, ועוד פצוע. יתרה מכך, השופט ציין כי הנתונים שהציגה המדינה בתגובתה לעתירה, לפיהם מתוך כ-3,000 פניות לרשויות לאיתור עצורים בעשרת החודשים הראשונים של שנת 2012, 274 אנשים (כ-10%) לא אותרו בשעות הראשונות, הם "מטרידים".

עם זאת, השופטים המליצו על מחיקת העתירה, נוכח איתור הקטין, והתייחסו בפסק הדין להצהרת המדינה, לפיה היא עושה מאמצים למזער את מספר המקרים בהם לא נמסר למשפחות מידע אודות מקום הימצאו של קטין. כמו כן, נכתבה בפסק הדין הערת המדינה, כי "יהיו קשובים להצעות ולרעיונות של המוקד על מנת לשפר את השירות הניתן ככל האפשר".
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב