שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
12.2.2017

המוקד נאלץ לשוב ולפנות לבג"ץ: תנאי ההמתנה בכניסה ללשכות רשות האוכלוסין והתעסוקה בוואדי ג'וז בלתי נסבלים; לא ייתכן שרשות ציבורית תכביד כך על הבאים בשעריה

משך שנים רבות סובלים הבאים בשעריה של לשכת רשות האוכלוסין בוואדי ג'וז שבירושלים המזרחית מתנאי המתנה בלתי סבירים: תורים המשתרכים שעות רבות, ללא מחסה משמש או מגשם וקור, ללא מתקני שירותים או מים או ספסל למנוחת היגעים והקשישים והליך בידוק ביטחוני מסורבל ומשפיל. המבנה המדובר משמש אכסניה לשתי רשויות: לשכת האוכלוסין וההגירה (משרד הפנים) ולשכת התעסוקה, בשעריהן באים מאות רבות מתושבי ירושלים המזרחית מדי יום. הכניסה לשתי הלשכות נעשית דרך כניסה אחת, בה עוברים מאות הפונים.

חרף מאבק מתמשך של המוקד להגנת הפרט וארגון מען, ועל אף מספר פסקי דין בנושא, ממשיכות הרשויות לדשדש וממאנות לספק פיתרון הולם ומעשי למצב הבלתי נסבל. למעלה מעשור נדרש עד שרשות האוכלוסין הודיעה בנובמבר 2016, במענה לפניית המוקד, כי ברשות "נערכים להתקנת עמדות שתיה לנוחיות הלקוחות". נכון להיום עדיין אין במקום מתקני מים.

ביום 9.2.2017 עתרו הארגונים לבג"ץ, עם כמה מתושבי העיר ועורכי דין פרטיים, זו הפעם הרביעית, להורות למשרד הפנים וללשכת התעסוקה לשפר את תנאי ההמתנה ולהנגיש כראוי את שירותי הלשכות לתושבי ירושלים המזרחית. הארגונים העלו חלופות שונות לפיתרון המצב: הצבת מכונות שיקוף במקום הבידוק הידני הקיים, במטרה לייעל את הליך הבידוק הביטחוני המסורבל ובכך למנוע מן התורים להשתרך לאורך הרחוב המוביל ללשכות, וכמובן מתקנים אלמנטריים: סככה לממתינים מחוץ למבנה, ספסלים לטובת הקשישים ואמהות עם ילדים קטנים, ומתקני שירותים באזורי ההמתנה.

בעתירה הודגש, כי חובת הרשויות לתת שירותים לתושבי העיר, תוך שמירה על כבודם, וכי מצב בו הביקור במשרדי הרשויות – תנאי בסיסי והכרחי למימוש זכויות התושבים – הופך לסבל מתמשך ולמסכת השפלות, הינו בלתי מתקבל על הדעת.

עוד ציינו הארגונים, כי מעמדם המיוחד של תושבי ירושלים המזרחית, שאינם אזרחים, מאלץ אותם לפנות לרשויות בתכיפות לשם הסדרת כל צעד ושעל בחיי היומיום. כך נדרשים תושבי ירושלים המזרחית לפקוד את לשכת רשות האוכלוסין וההגירה כדרך קבע לשם הליכים הקשורים באיחוד משפחות, רישום ילדים, ומדי כמה שנים לחידוש תעודת הזהות שלהם, כמו גם לחידוש תעודת מעבר המאפשרת יציאה מהארץ, ועוד כהנה וכהנה.

אף ללשכת התעסוקה מגיעים רבים מתושבי ירושלים המזרחית, בשל שיעורי עוני ואבטלה גבוהים ורק שיעור נמוך יחסית של משפחות פלסטיניות מקבלות קצבת הבטחת הכנסה. מכאן שהקשיים שמערימה הרשות על הגישה ללשכת התעסוקה מחמירים את המצב ומונעים מהתושבים לממש את זכויותיהם הסוציאליות.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב