שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
26.2.2017

הבית בג'בל מוכבר ייאטם: שופטי בג"ץ התגברו על אי הנוחות שבפגיעה הקשה באלמנה צעירה וארבעת ילדיה, ואישרו פה אחד את צו האטימה העונשית

ביום 23.2.2017 אישר בג"ץ פה אחד למדינה לאטום באטימה עונשית את בית משפחתו של תושב ג'בל מוכבר, שביצע פיגוע ביום 8.1.2017 בירושלים, במהלכו נהרג. בבית מתגוררים אלמנתו של האיש וארבעת ילדיהם הקטנים (בני 9 חודשים עד 7 שנים), להם לא היתה יד באירוע.

השופט דנציגר הדגיש, כי "אין דין הריסת מבנה שבו מתגוררים מי שהיו מודעים לכוונת המחבל להוציא לפועל פיגוע, כדין הריסת מבנה שבו מתגוררים מי שלא היו מודעים לכך". למרות זאת, הוא מצא כי ההחלטה לאטום את הבית הינה מידתית, בראש ובראשונה נוכח חומרת הפיגוע.

השופטת ברון התייחסה בדבריה לחוות הדעת העדכנית שהציג השב"כ וסברה, כי אין בה כדי לבסס באופן אמפירי ומשכנע את טענת המדינה, כי הריסות עונשיות אכן מרתיעות מפגעים פוטנציאליים. עוד אמרה השופטת, כי "כך במיוחד לגבי היקף המקרים שבהם הריסת בתים פועלת דווקא בכיוון ההפוך, מעודדת או מגבירה שנאה ומעשי אלימות אחרים נגד יהודים". למרות זאת, וחרף עמדתה של השופטת כי הריסת בית בו מתגוררים בני משפחה חפים מפשע הינה בלתי מידתית, היא סמכה ידה על צו האטימה: "החומר החסוי שהוצג לנו מלמד לכאורה על ידיעה קונקרטית מצד בני משפחת המפגע על אודות תכניתו להוציא לפועל את הפיגוע, ובזמן אמת".

בית המשפט קבע, כי צו האטימה העונשית לא ימומש לפני יום 5.3.2017.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב