שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
25.10.2016

מיתקן הכליאה הסודי 1391: המוקד הגיש בקשה לפי חוק חופש המידע לקבלת נתונים אודות הפעילות במקום

בינואר 2011 דחה בג"ץ עתירה שהגיש המוקד להגנת הפרט עוד בשנת 2003, לסגור לאלתר את מיתקן הכליאה הסודי 1391, ובכך הכשיר את פעילות המיתקן, המשמש בעיקר לכליאה ולחקירה של אזרחי מדינות זרות, ערבים ומוסלמים.

דבר קיומו של המיתקן הסודי נחשף על ידי המוקד בשנת 2003, בעקבות ניסיון לאתר עצירים פלסטינים שעקבותיהם נעלמו. במסגרת עתירות "הביאס קורפוס" שהגיש המוקד לבג"ץ בעניינם של אותם עצורים, נאלצה המדינה להודות, כי העצורים מוחזקים במיתקן סודי. עדויות של אנשים שהוחזקו באותו מיתקן חשפו תמונה קשה של שימוש בשיטות חקירה בלתי חוקיות, עינויים ותנאי כליאה קשים.

במהלך השנים ממשיך המוקד לעקוב אחר הפעילות במיתקן. לאחרונה נשלחה לצבא בקשה לפי חוק חופש המידע, בנוגע להחזקת אנשים במיתקן 1391 ובמתקני כליאה סודיים בכלל, המצויים בתחומי ישראל, בשנים 2016-2015. בין היתר ביקש המוקד לדעת אם מוחזקים או הוחזקו אנשים בתקופה המדוברת במיתקן ואם כן, נתונים על מספרם ועל פרקי הזמן בהם הוחזקו במקום. עוד ביקש המוקד מידע אודות נהלי המיתקן כיום ותנאי הכליאה בו, וכן אודות מיתקני כליאה סודיים נוספים בתחומי ישראל, כיום ובעבר.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב