שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
22.12.2016

בג"ץ הכשיר את צו ההריסה ה-21 במספר לשנת 2016: "... ניתן משקל בהחלטת המשיב למעורבותם של בני הבית ולתמיכתם במעשה"

ביום 18.12.2016 הכשיר בג"ץ צו הריסה עונשית שהוציא הצבא לדירת מגורים בכפר עקב שבירושלים המזרחית, בה התגורר, עם רעייתו וחמשת ילדיהם, צעיר שביצע פיגוע ביום 9.10.2016 בירושלים.

בפסק הדין שנתקבל פה אחד, אישרו השופטים את החלטת המדינה לאטום את פתחי הדירה, המצויה בקומה השביעית במבנה בן שמונה קומות, ולהרוס את קירותיה הפנימיים. בית המשפט מצא החלטה זו מידתית, נוכח תמיכתם בדיעבד של בני המשפחה במעשה ומעורבות שמייחסת להם המדינה ב"פעילות טרור". כתמיד, סירב בית המשפט להתייחס לטענות העקרוניות שהעלה המוקד כנגד ההריסות העונשיות.

פסק דין זה הינו אחד בשורה של פסקי דין, המצדיקים את השימוש הבלתי חוקי בתקנה 119, מכוחה הורסת ישראל בתי פלסטינים בשטחים הכבושים, תוך הטלת האחריות על משפחותיהם של מבצעי פיגועים. המוקד שב ומזכיר, כי הריסה עונשית מהווה ענישה קולקטיבית, האסורה מכל וכל על פי הדין הבינלאומי.

ביום 22.12.2016 אטם הצבא את פתחי הדירה והרס את קירותיה הפנימיים.

זוהי ההריסה העונשית ה-21 במספר אותה הכשיר בג"ץ בשנת 2016 לבדה.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב