שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
1.8.2016

בג"ץ למדינה: "הוועדה ההומניטרית קצת קופצת ידה... כל פעם יש מקרים הומניטריים קשים שאתה אומר לעצמך, למה הקשיחות הזאת?"

בשנת 2007 הוקמה – מתוקף תיקון לחוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) – הוועדה ההומניטארית, המוסמכת להמליץ לשר הפנים על מתן היתרי שהייה או מעמד ארעי בישראל מטעמים הומניטאריים מיוחדים. כזכור, מאז 2003 הקפיאה ישראל את ההליכים לאיחוד משפחות של תושבי ירושלים המזרחית עם בני זוגם, תושבי השטחים הכבושים. הוועדה ההומניטארית הוקמה במטרה להוות "שסתום" שיאפשר, במקרים חריגים, מתן מעמד בישראל לבני זוג פלסטינים, הסובלים ממצוקות דוחקות או נדרשים לתמוך בבני משפחה מדרגה ראשונה, תושבי ישראל, הסובלים מבעיות דומות.

על אף שהחוק מסמיך אותה לכך, מעניקה הוועדה מעמד ארעי (אשרה מסוג א/5) במקרים נדירים בלבד, וגם זאת בדרך כלל רק בעקבות התערבות של בית המשפט. לאחרונה נשמעו דברים דומים מפי שופטי בג"ץ (4380/11), שמתחו ביקורת על ידה הקפוצה של הוועדה ותהו על מה ולמה "הקשיחות הזאת", בה נוהגת הוועדה אל מול מקרים הומניטאריים קשים רבים המובאים בפניה.

במסגרת עתירה לפי חוק חופש המידע שהגיש המוקד להגנת הפרט, מסר משרד הפנים ביום 1.8.2016 נתונים על המלצות הוועדה ההומניטארית בין השנים 2014-2012. הנתונים מלמדים, כי בשנים אלו המליצה הוועדה על מתן מעמד ארעי בפחות מעשרה אחוזים מן המקרים (96 מתוך 1,095 מקרים) שהובאו בפניה. לא נמסר בכמה מבין המקרים הללו מדובר, למשל, באלמנות שכבר ניתן להן מעמד ארעי והוועדה החליטה להשאיר את מעמדן על כנו. כמו כן, לא צוין בכמה מהמקרים ניתנה אשרה רק בעקבות התערבותו של בית המשפט.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב