שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
21.7.2016

משרד הפנים החל ביישום החלטתו לשדרג את מעמדם של פלסטינים החיים בישראל שנים רבות במסגרת הליך לאיחוד משפחות: ראשוני הזכאים מתוך כ-2,000 קיבלו תעודות זהות

באפריל 2016 הודיע שר הפנים, במסגרת עתירות שהגיש המוקד להגנת הפרט לבג"ץ, כי החליט לתת רישיון ישיבה ארעי (אשרת א/5) לכ-2,000 פלסטינים, החיים בישראל שנים רבות במסגרת הליך לאיחוד משפחות. מתן המעמד יקנה לזכאים זכויות סוציאליות, לרבות ביטוח בריאות ממלכתי.

במהלך הימים האחרונים ניתנו אשרות א/5 לשניים מהזכאים לשדרוג מעמד בישראל מכוח החלטת השר. במקביל, החל משרד הפנים לשלוח זימונים לזכאים נוספים, לקבל אשרת א/5.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב