שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
23.6.2016

המוקד למשרד הפנים: כדי להבטיח את מימוש ההחלטה על מתן תעודות זהות לכאלפיים פלסטינים המצויים בהליך לאיחוד משפחות, עליכם ליידע בכל ערוץ אפשרי ובשפה הערבית את הזכאים לשדרוג

לקריאת המכתב מיום 23.6.2016

לקריאת ההודעה שפרסמה רשות האוכלוסין וההגירה בעברית
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב