שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
25.4.2016

המדינה בהודעה לבג"ץ: נבקש להגיש תגובתנו לעתירה נגד שלילת תושבותם של ארבעה ירושלמים רק לאחר הכרעת בית המשפט בעתירה עקרונית בעניין

לקריאת ההודעה מטעם המדינה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב