שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
20.12.2015

עתירה כנגד צו הריסה עונשית שהוּצא לבית מגורים בסורדא: הריסת בתים פוגעת בחפים מפשע ומהווה ענישה קולקטיבית, ובכך מפירה את הדין הבינלאומי

ביום 6.12.2015 הודיע הצבא כי דחה את ההשגה שהגיש המוקד להגנת הפרט, על צו הריסה התלוי ועומד כנגד בית משפחתו של הצעיר שביצע פיגוע ביום 3.10.2015, בעיר העתיקה בירושלים. חרף העובדה כי בבית מתגוררות שש נפשות חפות מפשע – הוריו וארבעת אחיו הצעירים של המפגע, סירב הצבא לשקול לצמצם את היקף ההריסה ולהסתפק באטימת החלק ששימש למגורי המפגע. הצבא ציין, כי בניגוד לנטען בהשגה, הבית אינו שכוּר אלא מצוי בבעלות המשפחה. הצבא ציין כי "הואיל ומדובר בהריסת המבנה כולו, שיטת ההריסה אשר נבחרה הינה חבלה חמה".


ביום 13.12.2015 עתר המוקד לבג"ץ, בבקשה להורות לצבא לבטל את צו ההריסה התלוי ועומד כנגד בית המשפחה, המצוי בסורדא שבנפת רמאללה. המוקד הדגיש כי בניגוד לטענת הצבא, הבית אינו בבעלות המשפחה ואינו רשום במרשם המקרקעין על שם אבי המשפחה, אלא על שם יו"ר מועצת המנהלים של ההתאחדות שבנתה את הפרויקט אשר במסגרתו הוקם המבנה המדובר. המוקד שב והזכיר, כי הריסת בתים עונשית אינה עומדת במבחן המידתיות, וכי מדובר, למעשה, בענישה קולקטיבית, האסורה על פי המשפט ההומניטארי הבינלאומי וכי "גם אם, אליבא דהמשיב, מטרת ההריסה הינה הרתעה, הרי שהלכה למעשה היא פוגעת בחפים מפשע ואשר על כן, במבחן התוצאה, מהווה עונש קולקטיבי". על הצבא, טען המוקד, לכל הפחות לשקול לצמצם את מידת הפגיעה בבית וביושביו; במקום להרוס את הבית כולו ולהותיר משפחה שלמה ללא קורת גג, על הצבא להסתפק באטימת החלק בבית ששימש למגורי המפגע.


בית המשפט הוציא צו ארעי האוסר על הריסת הבית עד לקבלת החלטה בעתירה.


ביום 20.12.2015 הגיש המוקד עתירה נוספת לבג"ץ – הפעם בשם יו"ר מועצת המנהלים של ההתאחדות שבנתה את הפרויקט, אשר מתוקף תפקידו רשום בטאבו כבעלי הנכס (השייך כאמור להתאחדות). המוקד ציין, כי האיש זומן לחקירת שב"כ בעניין הבעלות על הנכס, חרף ההשגה התלויה ועומדת בנושא, ומבלי ליידע את עורך דינו על הזימון לחקירה. המוקד הדגיש, כי להתאחדות המדוברת זכויות קניין על הנכס ולאור זאת, יש לבטל את צו ההריסה או למצער, לנקוט בצעד מידתי יותר ולהסתפק באטימת החדר ששימש למגורי המפגע, ולא להרוס את הדירה כולה – דבר שיהווה פגיעה חמורה בזכויות הקניין של ההתאחדות. עוד ביקש המוקד לקבל לידיו את תכנית ההריסה, כדי לקבל חוות דעת מקצועית ממהנדס מטעמו – זאת כדי למנוע נזקים למבנים שכנים.


mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב