שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
18.11.2015

המוקד למשרד הפנים: את מניין הימים להגשת הטיעונים כנגד שלילת מעמדם של ארבעה צעירים מירושלים המזרחית יש לחשב מהמועד בו נמסרה ההודעה לעורכי דינם

לאחרונה פתח משרד הפנים בהליכים לביטול מעמדם של ארבעה פלסטינים תושבי ירושלים המזרחית, החשודים בביצוע פיגועים. התנהלות המדינה בעניין עד כה לוקה בפגמים: כך, חרף מכתב ייצוג מטעם המוקד להגנת הפרט, שנשלח לשר הפנים עוד ביום 22.10.2015, לא טרח משרד הפנים לעדכן את המוקד לגבי ההחלטה לשלול את מעמדם ולא לגבי ההליכים הרלבנטיים להחלטה; כמו כן, ההודעות בדבר הכוונה לשלול את מעמדם נמסרו לארבעה, ששפת אמם היא ערבית – שפת רשמית במדינת ישראל – בשפה העברית.

ביום 16.11.2015 פנה המוקד למשרד הפנים, בדרישה להקפיא את ההליכים לשלילת התושבות עד להכרעה בעתירה עקרונית, העוסקת בשאלת סמכותו של שר הפנים לשלול תושבות קבע מתושבי ירושלים המזרחית בגין "הפרת אמונים" למדינה. בתגובה לפנייה זו נמסר ממשרד הפנים ביום 17.11.2015, כי "אין כל הצדקה" לדרישת המוקד להקפיא את ההליכים, וכי ניתן להגיב על ההודעות בדבר הכוונה לשלול את מעמדם בישראל של ארבעת הצעירים עד ליום 8.12.2015, בטרם יקבל שר הפנים את החלטתו הסופית בעניינם.

באותו יום, ה-17.11.2015, פנה המוקד שוב למשרד הפנים, הפעם בדרישה למתן 30 ימים להגשת טענות בכתב מיום שההודעות הומצאו למוקד, בטרם יקבל שר הפנים את החלטתו בעניין הארבעה. המוקד ציין, כי תאריך היעד שקבע משרד הפנים – 8.12.2015 – להגשת תגובות להודעות בדבר הכוונה לשלול את מעמדם בישראל של ארבעת הצעירים, אינו מתקבל על הדעת. המוקד חזר והדגיש כי הליך מסירת ההודעות לארבעה היה לקוי בבסיסו: ההודעות לא נתקבלו אלא בשיהוי ניכר לאחר המועד הנקוב בהן, הן כלל לא נמסרו למוקד, המייצג את הארבעה בהליכי שלילת המעמד, ובנוסף לכל – ההודעות נמסרו בעברית ולא בערבית. נוכח העובדה כי מדובר בהחלטה הרת גורל כשלילת מעמד, טען המוקד, הרי שיש לתת לעורכי הדין את מלוא הזמן הנדרש על פי דין לשם הגשת טענות כנגד ההליכים העומדים על הפרק.

המוקד עומד על כך כי יש לראות את מועד המצאת כל אחת מן ההודעות על שלילת המעמד ביום בו התקבלו במוקד – 9.11.2015, 12.11.2015 (הודעות בעניינם של שניים מהארבעה) ו-17.11.2015. בהתאם לכך, יש לקבוע את המועד האחרון להגשת הטיעונים בכתב לימים הבאים: 9.12.2015, 12.12.2015 (בעניינם של שניים) ו-17.12.2015.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב