שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
11.11.2015

בעקבות הודעת שר הפנים על כוונתו לשלול את מעמדם של ארבעה מתושבי ירושלים המזרחית החשודים בביצוע פיגועים: לאחד מן הארבעה נמסרה הודעה רשמית בעניין

בהמשך לפרסומים באמצעי התקשורת, לפיהם שר הפנים פועל כדי לשלול את מעמד התושבוּת של ארבעה צעירים תושבי ירושלים המזרחית, החשודים בביצוע פיגועים, הודיע אחד הצעירים לעורך דינו ביום 9.11.2015, כי נמסרה לו הודעה ממשרד הפנים על הכוונה לשלול את מעמדו בישראל. ההודעה עצמה נושאת את התאריך 21.10.2015.

בהודעה הצהיר שר הפנים על כוונתו לפעול על פי סעיף 11(א) לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952, המקנה לו שיקול דעת בביטול רישיון ישיבה בישראל (מעמד תושבוּת, לא אזרחוּת) בשל הפרת אמונים למדינת ישראל. הצעיר לו נמסרה ההודעה חשוד בביצוע פיגוע בערב ה-13.9.2015 בשכונת ארמון הנציב בירושלים, בו נהרג אזרח ישראלי. מעשה זה מהווה, לשיטת מדינת ישראל, הפרת אמונים למדינה.

לצעיר נקצב פרק זמן של 30 יום ממועד הוצאת ההודעה לשם הצגת טיעוניו בכתב בפני השר, טיעונים אשר יישקלו בתום תקופה זו, טרם קבלת ההחלטה הסופית.

המוקד להגנת הפרט מזכיר, כי ביום 15.10.2015 נשלח מטעמו מכתב לראש הממשלה, כנגד הגזירה שחוקיותה מוטלת ממילא בספק וביום 22.10.2015 נשלחה מטעמו הודעה אל שר הפנים, בדבר ייצוג ארבעת הצעירים בהליכים לשלילת מעמדם. בתוך כך, ביקש המוקד לקבל לידיו העתקים מהזימונים לשימוע ולהודיעו על כל צעד שיינקט בעניין. חרף זאת, לא שלח משרד הפנים אל המוקד כל עדכון, לרבות ההודעה המדוברת. זאת ועוד. ביום 25.10.2015 ערך המוקד בירור טלפוני עם לשכת שר הפנים, במטרה לברר על הצעדים שמתכוון משרד הפנים לנקוט, על פי התבטאויות השר באמצעי התקשורת השונים. בלשכת השר לא ידע איש במה מדובר. יש להדגיש כי בירור זה נערך ארבעה ימים לאחר המועד בו נכתבה ההודעה משר הפנים על הכוונה לשלול את מעמדו של הצעיר.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב