שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
1.11.2015

סיכום ביניים בנושא הריסות עונשיות: 1.11.2015

עד ליום 2.11.2015 בשעה 10:00: המדינה נדרשת להגיש הודעה משלימה מטעמה בעניין עתירות שהוגשו כנגד כוונת הצבא להרוס שישה בתי מגורים

 • בית משפ' רזק בשכם; פיגוע מיום 1.10.2015, בו נרצחו בני הזוג הנקין; עתירה מס' 7079/15 בשם המשפחה והמוקד ועתירה מס' 7082/15 בשם השכנים והמוקד
 • בית משפ' חג' חמד בשכם; פיגוע מיום 1.10.2015, בו נרצחו בני הזוג הנקין; עתירה מס' 7085/15 בשם המשפחה והמוקד ועתירה 7076/15 בשם השכנים והמוקד
 • בית משפ' כוסא בשכם; פיגוע מיום 1.10.2015, בו נרצחו בני הזוג הנקין; עתירה מס' 7087/15 בשם המשפחה והמוקד ועתירה מס' 7092/15 בשם השכנים והמוקד
 • בית משפ' חאמד בסילוואד, ליד רמאללה; פיגוע מיום 29.6.2015, בו נרצח מלאכי רוזנפלד; עתירה מס' 7084/15 בשם המשפחה והמוקד
 • בית משפ' אסחאק אנעאם בסילוואד, ליד רמאללה; פיגוע מיום 29.6.2015, בו נרצח מלאכי רוזנפלד; עתירה מס' 7077/15 בשם המשפחה והמוקד ועתירה מס' 7180/15 בשם השכנים והמוקד
 • בית משפ' אבו שאהין במחנה פליטים קלנדיה; פיגוע מיום 19.6.2015, בו נרצח דני גונן; עתירה מס' 7081/15 בשם בעלת הדירה הגב' חסן עמאר והמוקד.

ביום 4.11.2015 בשעה 9:00: דיון בבג"ץ בעתירות המוקד כנגד צווי הריסה לשני בתי מגורים

 • בית משפ' אבו ג'מאל בג'בל מוכבר, ירושלים המזרחית; פיגוע מיום 13.10.2015, בו נרצח ישעיהו קרישבסקי; עתירה מס' 7219/15 בשם המשפחה והמוקד
 • בית משפ' עליוה בשכם; פיגוע מיום 1.10.2015, בו נרצחו בני הזוג הנקין; עתירה מס' 7220/15 בשם המשפחה והמוקד.
עד ליום 5.11.2015 נדרשת המדינה לנמק את החלטתה בעתירה שהוגשה כנגד צו הריסה
 • בית משפ' אבו חאשיה במחנה פליטים עסכר, שכם; פיגוע מיום 10.11.2014, בו נרצח אלמוג שילוני; עתירה מס' 6745/15 בשם המשפחה והמוקד; דיון ראשון בבג"ץ התקיים ביום 21.10.2015; ביום 29.10.2015 הוציא בית המשפט צו על תנאי.
השגה שהוגשה כנגד צו הריסה, שהצבא טרם מסר תשובתו: צו ההריסה העשירי במספר
 • בית משפ' חלבי בסורדא, נפת רמאללה; פיגוע מיום 3.10.2015, בו נרצחו אהרון בנט ונחמיה לביא; ההשגה הוגשה ביום 17.10.2015.

5 בתים שנהרסו במהלך שנת 2015 (עד ליום 1.11) ובתים נוספים שניזוקו כתוצאה מכך

 • בית משפ' ג'עאביס בג'בל מוכבר, ירושלים המזרחית; פיגוע מיום 4.8.2014 בו נרצח אברהם וואעלס; צו הריסה הוצא ביום 13.11.2014; עתירה מס' 7823/14 בשם המשפחה שהוגשה בידי עו"ד פרטי; פסק דין ניתן ביום 31.12.2014; הריסת הבית בוצעה ביום 6.10.2015; 4 דירות נוספות ניזוקו כתוצאה מן ההריסה (הנתונים לגבי הנזקים לדירות השכנות באדיבות OCHA).
 • בית משפ' חג'אזי באבו תור, ירושלים המזרחית; פיגוע מיום 29.10.2014; צו הריסה הוצא ביום 19.11.2014; עתירה מס' 8024/14 בשם המשפחה והמוקד; פסק דין ניתן ביום 15.6.2015; החדר ששימש למגורי המפגע נאטם ביום 6.10.2015
 • בית משפ' השלמון בחברון; פיגוע מיום 10.11.2014 בו נרצחה דליה למקוס; צו הריסה הוצא ביום 19.8.2015; עתירה מס' 5844/15 בשם המשפחה והמוקד, ועתירה 5839/15 בשם השכנים והמוקד; פסק דין ניתן ביום 15.10.2015; הריסת הבית בוצעה ביום 20.10.2015; חצר השייכת לדירה שכנה ניזוקה כתוצאה מן ההריסה
 • בית משפ' גסאן אבו ג'מאל בג'בל מוכבר, ירושלים המזרחית; פיגוע מיום 18.11.2014 בו נרצחו משה טברסקי, אריה קופינסקי, אברהם שמואל גולדברג, קלמן לוין, זידאן סיף ויחיאל חיים רוטמן; צו הריסה הוצא ביום 20.11.2014; עתירה מס' 8066/14 בשם המשפחה והמוקד; פסק הדין ניתן ביום 31.12.2014; הריסת הבית בוצעה ביום 6.10.2015; 7 דירות נוספות נפגעו בדרגות שונות כתוצאה מן ההריסה
 • בית משפחת עודיי אבו ג'מאל בג'בל מוכבר, ירושלים המזרחית; פיגוע מיום 18.11.2014 בו נרצחו משה טברסקי, אריה קופינסקי, אברהם שמואל גולדברג, קלמן לוין, זידאן סיף ויחיאל חיים רוטמן; צו הריסה הוצא ביום 20.11.2014; עתירה מס' 8070/14 בשם המשפחה והמוקד; פסק הדין ניתן ביום 31.12.2014; אטימת הבית בוצעה ביום 1.7.2015.

16 בתים בהם ביצע הצבא מדידות אך לא הוּצא צו הריסה
 • בית משפ' דוויאת בצור באהר, ירושלים המזרחית; פיגוע מליל 13.9.2015 בו נהרג אלכסנדר לבלוביץ; בוצעו שתי מדידות: ביום 12.10.2015 וביום 27.10.2015
 • בית משפ' אלג'ונדי ביטא, נפת חברון; פיגוע מיום 7.10.2015; בוצעה מדידה ביום 14.10.2015
 • בית משפ' חטיב בג'בל מוכבר, ירושלים המזרחית; ניסיון פיגוע מיום 12.10.2015; בוצעו שתי מדידות: ביום 18.10.2015 וביום 27.10.2015
 • בית משפ' דוויק בכפר עקב, ירושלים המזרחית; פיגוע מיום 13.10.2015; מדידה בוצעה ביום 18.10.2015
 • בית משפ' עלון בעיסאוויה, ירושלים המזרחית; פיגוע מיום 4.10.2015; בוצעה מדידה ביום 18.10.2015
 • בית משפ' אבו גאנם בג'בל מוכבר, ירושלים המזרחית; פיגוע מיום 13.10.2015 בו נרצחו חביב חיים, אלון אנדרי גובברג וריצ'רד לייקין; מדידה בוצעה ביום 19.10.2015
 • בית משפ' עליאן בג'בל מוכבר, ירושלים המזרחית; פיגוע מיום 13.10.2015 בו נרצחו חביב חיים, אלון אנדרי גובברג וריצ'רד לייקין; מדידה בוצעה ביום 21.10.2015
 • בית משפ' מהאני בבית חנינא, ירושלים המזרחית; פיגוע מיום 12.10.2015; מדידה בוצעה ביום 18.10.2015
 • בית משפ' מהאניה בבית חנינא, ירושלים המזרחית; פיגוע מיום 12.10.2015; מדידה בוצעה ביום 18.10.2015
 • בית משפ' בדראן בכפר עקב, ירושלים המזרחית; פיגוע מיום 11.10.2015; מדידה בוצעה ביום 18.10.2015
 • בית משפ' אטרש בצור באהר, ירושלים המזרחית; פיגוע מליל 13.9.2015 בו נהרג אלכסנדר לבלוביץ; בוצעו שתי מדידות: ביום 21.10.2015 וביום 27.10.2015
 • בית משפ' אבו כף בצור באהר, ירושלים המזרחית; פיגוע מליל 13.9.2015 בו נהרג אלכסנדר לבלוביץ; בוצעו שתי מדידות: ביום 21.10.2015 וביום 27.10.2015
 • בית משפ' טוויל בצור באהר, ירושלים המזרחית; פיגוע מליל 13.9.2015 בו נהרג אלכסנדר לבלוביץ; בוצעו שתי מדידות: ביום 21.10.2015 וביום 27.10.2015
 • בית משפ' טראירה בביתוניא, נפת רמאללה; פיגוע מיום 9.10.2015; מדידה בוצעה ביום 20.10.2015
 • בית משפ' עויסאת בג'בל מוכבר, ירושלים המזרחית; פיגוע מיום 17.10.2015; מדידה בוצעה ביום 27.10.2015
 • בית משפ' אבו גזאלה בכפר עקב, ירושלים המזרחית; פיגוע מיום 8.10.2015; מדידה בוצעה ביום 28.10.2015.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב