שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
26.10.2015

המוקד להגנת הפרט לראש הממשלה על הכוונה לשלול את מעמדם של תושבי ירושלים המזרחית המתגוררים מעבר לחומת ההפרדה: "מדובר בהצעה שטוב לה שלא נבראה משנבראה"

ביום 25.10.2015 התפרסמה ידיעה באמצעי התקשורת, לפיה ראש ממשלת ישראל שוקל לשלול את מעמדם של פלסטינים תושבי ירושלים המזרחית, המתגוררים מעברה המרוחק של חומת ההפרדה.

ביום 26.10.2015 פנה המוקד להגנת הפרט לראש הממשלה, במכתב מחאה חריף כנגד הצעה זו. המוקד הזכיר כי בשנת 2003, כאשר אישרה הממשלה את תוואי חומת ההפרדה סביב ירושלים, התחייבה המדינה, בעקבות עתירות שהוגשו כנגד התוואי, לצמצם את הפגיעה בזכויות התושבים במקום, ככל האפשר.

יתרה מזאת. ביולי 2005 התקבלה החלטת ממשלה 3783, המסדירה את מתן השירותים המוניציפליים לאותם תושבי העיר, אשר מתגוררים בצדה האחר של חומת ההפרדה. למרות זאת, מדגיש המוקד, מעלו הרשויות בהתחייבותן והפקירו את תושבי השכונות שמעבר לחומה, ובכך תרמו תרומה משמעותית למצבם הקשה, על כל המשתמע מכך.

המוקד שב והדגיש במכתבו, כי תושבי ירושלים המזרחית אינם זרים, אלא הם ילידי העיר ובני המקום, וכי הייתה זו החלטה של ישראל לספח את עירם; לפיכך, נאסר על ישראל לפגוע בזכויותיהם, לרבות זכותם הבסיסית לחיות במולדתם.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב