שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
7.9.2015

בעקבות עתירות להשבת גופות של פלסטינים למשפחות: המדינה טוענת – ולא בפעם הראשונה – כי אינה מצליחה לאתר את הגופות

במהלך החודשים מאי-יוני 2015 הגיש המוקד להגנת הפרט סדרת עתירות, שעניינן השבת גופות פלסטינים, המוחזקות בידי ישראל מאז האינתיפאדה השנייה, למשפחותיהם. המוקד הדגיש, כי האחריות על הטיפול בגופות ועל השבתן למשפחות מוטלת על הצבא. עוד טען המוקד, כי הפגיעה בכבוד המת ובני משפחתו היא קשה ובלתי מידתית, וכאן אין המדינה טוענת לשיקולי ביטחון העומדים מנגד.

בתגובתה לשתיים מתוך שבע העתירות שהוגשו, הודיעה המדינה ביום 3.9.2015, כי הגופות לא הוחזקו בבית קברות צבאי, אלא נקברו על ידי חברה פרטית, וכי כשל הניסיון לאתרן. המדינה ציינה, כי גורמי צבא פתחו קברים ספציפיים, בהם לפי ההערכה היו אמורות שתי הגופות להימצא – אולם, אף לא אחת מן הגופות שנבדקו תאמה את המטען הגנטי של בני המשפחות. הצבא מצדו סבור כי "מוצו המאמצים" לאתר את הגופות.

יש לציין, כי במסגרת סדרת עתירות קודמת שהגיש המוקד בנושא זה, בשנת 2013, טענה המדינה גם אז כי אינה מצליחה לאתר שלוש מן הגופות שבעניינן הוגשו עתירות. בכך עולה מניין הגופות "האבודות" לחמש. בעבר, בעקבות פעילות של המוקד, מינה הרמטכ"ל דאז ועדת חקירה מיוחדת לנושא זיהוי חללי אויב וקבורתם. למרות שהוועדה עמדה על הכשלים בטיפול בגופות, דומה כי לא הופקו לקחים במערכת הביטחון. המוקד מדגיש, כי גם אם גופות פלסטינים הוטמנו בבית קברות אזרחי על ידי גוף פרטי, הרי שהאחריות הכוללת לקבורה מוטלת על הצבא.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב